Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Kanalen aantal treffers: 47
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Het hellend vlak van Ronquieres.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Op zeven zeeën.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Memorie omtrent den tegenwoordigen toestand van den Binnenlandschen waterstaat in de Provincie Friesland (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Kanalen & kanaalwerken, Polders.
maker:  Boer, H.E. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Behandeling van het rapport van de gecontinueerde commissie naar aanleiding van (...) Schoterlandsche Compagnonsvaart en het maken van een kanaalverbinding
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
De Noordoostpolder in beeld (met kaart).
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Kanalen van de koning-koopman. Goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw.
maker:  Filarski, R.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Channel Pilot. Isles of Scilly and south coast of England, from cape Cornwall to Bognor Regis, and North-West and north coasts of France (...)
maker:  Haslam, D.W.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Overzichtskaartjes van waterwegen in Friesland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Verslag der Commissie in 1891 ingesteld (...) inzake verbetering van den scheepvaart weg Groningen-Lemmer.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Punt 15. Voorstel van Gedeputeerde Staten (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Oostwaarts! Het Nieuwe Kanaal en aanliggende wijken. Open Monumenten in Leeuwarden 1992.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Vaarwel!
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Waterbouwkunde. Deel V. Zeewerken. Rivierwerken - droogmakerijen afwatering en ontwatering kanalen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Rapporten, resolutien en opgevolgde bestedingen, gedane rekeningen (...) Rakende de slattingen van de trek-vaarten (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Fries-Groningse kanalen. De moderne scheepvaartverbinding tussen het Noorden en het Westen van Nederland.
maker:  Bins, P.G.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Van compagnons tot beurtschippers.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken, Inspecteur van de Waterstaat (1755-1838). Arsenalen, Bruggen, Dokken, Dijken, Havens, Kanalen, Moelsn, Sluizen, Stoommachines.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
De kanaalplannen Groningen - Zuiderzee.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Kanalencomité "De drie Provinciën". Statuten goedgekeurd bij Koninklijk besluit.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum