Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = KNSM Group aantal treffers: 12
titeltypemuseumafbeelding
1
1995.6115 
Nedlloyd : 25 jaar maritiem
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
1995.6115 
Nedlloyd : 25 jaar maritiem
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
B.0291(03) 
Private Telegraphic Code [of the] Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (Royal Netherlands Steamship Co.) : Amsterdam : [issued] November 1912
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
B.0291(04) 
Prospectussen [en mededelingen omtrent uitgifte van aandelen en obligaties door de K.N.S.M., 1909-39]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
B.0291(06) 
Uitnoodiging tot het nemen van aandeel in de voorgenomene Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
B.0291(09) 
Verslag vande Directie der Kon. Ned. Stt. Mij aan de Buitengewoone Algemeene Vergadering Van Aandeelhouders Van 11 October 1869
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
RS.0953 
Scheepsbewegingen van de K.N.S.M. en de K.H.L. in 1940 en 1942 - 1945, voor zover gedisponeerd door de Nederlandsche Scheepvaart & Handelscommissie in London en het Netherlands Shipping Committee in New York
maker:  Mulder, P.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
S.5160 [nr 0235] 
Schepennamen [van de] Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
S.5638(01) 
Adresses postales, télégraphiques, téléphoniques, etc., des agents, courtiers maritimes et correspondants : [du] Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij en [du] Nieuwe Rijnvaart Maatschappij Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
S.5638(10) [nr 0002] 
Brief d.d. 16 augustus 1909 van de walmachinist der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij aan S.C.G. Leertouwer betreffende diens aanstelling als assistent-machinist aan boord van het s.s. "Pomona"]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
S.6087(04) 
De Koninklijke Nederl. Stoomboot-Maatschappij en de Koninklijke West-Indische Maildienst
maker:  Boer, M.G. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
S.7229(01) [nr 0002] 
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij : jaarverslag
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum