Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Gedeputeerde Staten aantal treffers: 8
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Resolutiën concerneerende (...) de finale afdoening der klagten van de Magistaaten der Steeden Harlingen en Sneek over (...) de Stads Gragten.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
't is mei sizzen net to dwaen. Provinciaal Bestuur Friesland, juni 1982.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten (...).
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Inventaris der archieven van de staten van Friesland en de daarmede verbonden colleges 1580-1795.
maker:  Berns, Mr. J.G.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Punt 15. Voorstel van Gedeputeerde Staten (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Fryslân 500, 1498-1998, vijf eeuwen provinciaal bestuur.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland 1795-1813 (1815).
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Rapporten, resolutien en opgevolgde bestedingen, gedane rekeningen (...) Rakende de slattingen van de trek-vaarten (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum