Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Feesten aantal treffers: 44
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Terschellinger volksleven.
maker:  Kunst, Jaap
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Programma voor de Oranje- en Onafhankelijkheidsfeesten te Sneek, op 1 en 2 september 1913.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Waddenfolklore.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Tekstboekje van Carnaval-Avond te geven in 'Amicitia'.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Feest in Sneek. Augustus 1952.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Herdenkingsfeesten Sneek 1925. Catalogus Vee- en Landbouwtentoonstelling op 8, 9 en 10 september.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Een volk, verlost door den Heere. Rede ter herdenking van het eeuwfeest onzer afhankelijkheid, uitgesproken te Heeg (Fr.) (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Bevrijding 1945-1955 Sneek. Programma van de feestlijkheden te Sneek ter herdenking van de Bevrijdingsdag op 5 mei.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Feestavond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der 'Sneeker Jachthaven N.V.' 16 januari in 'Amicitia'.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
St. Martinuskerk 125 jaar. Feesten Sint Martinusparochie Sneek 1996.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Officiëel programma van de nationale feesten te Sneek. Programma (...) van het Gouden Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Martinus Revue t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Sint Martinuskerk te Sneek. Zaterdag 21 september 1996 Amicitia-Theater Sneek.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Snitser jubeljier 10-15 juli. Tentoonstelling 'De Windvaan'. Programma voor de feestweek tot het vieren van It Snitser Jubeljier 1950.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
De Friesche kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar rond.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Om Nijtsjerk en Nes hinne. Noed en nocht foech hundert jier lyn.
maker:  Hartmans, J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Dokkum, beeld van een stad. Twaalf eeuwen stadsleven in woord en beeld.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Algemeene Nederlandsche Opera-Vereeniging. Zondag 23 Juli 1893 opvoering van De Volksschool, Groote Opera in 1 bedrijf.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Théatre Amicitia. Heden avond 23 juli 1893 Grand Spectacle Concert Varié, met medewerking van alle beroemde artisten.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Open Monumentendag 2005. Vieren in Sneek.
maker:  Jaasma, Hessel
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Tekstboekje van de verschillende op te voeren stukken ter gelegenheid van de herdenking van het 20 jarig bestaan der S.Z.C. 22 nov. 1922.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum