Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Dijken aantal treffers: 115
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Tussen eb en vloed. Nederlands strijd tegen het water.
maker:  Noordam, B.W.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Eenige bemerkingen betreffende de indijking en inpoldering van een gedeelte der Zuiderzee.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Willem Loré zijn leven geschetst en zijne dijken en sluizen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Noodige aanmerkingen van Petrus Camper op de verhandeling van zijn Excellentie den Hooggeboren Heere Karel, George, Graave van Wassenaar Twickel
maker:  Camper, Petrus
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Delta-Bouw. Scheppend werken op de grens van zee en land.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Polders in de wereld.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Frieslands strijd tegen het water.
maker:  Bins, P.G.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
De rebus Casparis â Robles billaei in Frisia Gestis commentariorum.
maker:  Caroli, Joannis
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
De waterhuishouding van Nederland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Waterschap Westergo's IJsselmeerdijken
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Verhandeling over de zeedyken in het algemeen, en die der vyf deelen in het byzonder.
maker:  Ypey, A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Striid tsjin it wetter.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Rapport en voorstel van Gedeputeerde Staten, nopens eene aandamming van het eiland Ameland aan den vasten wal (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Het Friese waddeneiland Ameland
maker:  Huber, F.G.A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Oorsprong en geschiedenis van de Friezen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Oosterbierum. Toen en Nu.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeels cum annexis Contributie Zeedijken. Met naamlijst der zeedijkofficieren.
maker:  Priester, E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, houdende buitengewone maatregelen voor de kustverdediging.
maker:  Seyss-Inquart
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Van het volk is niets bekend geworden.... Dagboeknotities van Guitje Klaassen van Dijk Voogd van Rottum 1865-1908.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
De indijking der Zuiderzee volgens den heer Beijerinck en hare gevolgen voor de niet ingedijkte kusten (...)
maker:  Beijerinck
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum