Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Armenzorg aantal treffers: 26
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Kinderen van weelde en armoede : armoede en liefdadigheid in Beverwijck/Albany (c. 1650-c. 1700)
maker:  Venema, Janny
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
De Republiek, 1477-1806
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Dossier VOC : de relaties tussen de Zaanstreek en de Oostindische Compagnie
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
De aalmoezeniers van de Oostendse Compagnie
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Gedichtjes voor behoeftige kinderen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
De weeshuiskwestie. Een vijftigjarige strijd op administratief gebied, 1809-1859.
maker:  Bergsma, E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Het evangelie der armen.
maker:  Jacobs, M.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Inventaris van het Diaconiearchief van de Nederduitse Herv. Gemeente van Sneek.
maker:  Szper, F.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Rapport betreffende reorganisatie der uitoefening van liefdadigheid te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Gedichtjes voor behoeftige kinderen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Beknopte beschrijving van de armenschool te Sneek.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Reglement der onderstandskas (...) der afdeeling Ylst van het Nederlandsch Werkliedenverbond 'Patrimonium'.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Tot aandenken aan mijne moeder. Filantropie en grootgrondbezit te Swartewesein 1650-1892-1992.
maker:  Jensma, Goffe
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Barre Tijden. Crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650-1850.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Korte beschrijving van de provincie Friesland of overzigt van den tegenwoordigen toestand van dit gewest.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Algemeen Verslag en Verantwoording van de Provinciale Commissie van Onderstand voor de Noodlijdenden, door de geheerscht hebbende ziekte.
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Vluchtige kijkjes in't verleden van Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
It Gild to Grou 1776-1976. Ta de skiednis fan sykte- en âlderdomsforsekering op it plattelân en har soasjael-kulturele eftergrounen.
maker:  Schoustra, S.A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Lemsterlan. In kuijerke troch it forline.
maker:  Klijnsma, A.E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus Baljeé.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum