Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = haringdrijfnetvisserij aantal treffers: 201
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust : mitsgaders de afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst in een-en-dertig kunst-plaaten, naar het leven afgebeeld door D. de Jong en M. Sallieth en met vermelding van veele bijzonderheden, betreffende den oud...
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
2
 
Zierikzee als visserijplaats
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
3
 
Aantekeningen gemaakt in zijn 70e en volgende levensjaren (band 1)
maker:  Roon, Arie van
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
4
 
De grootvisscherij op de Noordzee
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
5
 
Rotterdams bedrijfsleven in het verleden
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
6
 
Leven en bedrijf aan boord van een Katwijksche visschersschuit in 1790
maker:  Beets, A.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
7
 
Mare Clausum ; bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engeland en Nederland in de zeventiende eeuw
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
8
 
Van "buza"tot "buis", de ontwikkeling van het Vlaamse vissersvaartuig; (12e - 16e eeuw)
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
9
 
Logger-Jantjes : die Bremen-Vegesacker Fischerei-Gesellschaft und der Heringsfang
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
10
 
Bibliotheca ichtyologica et piscatoria. Catalogus van boeken en geschriften over de natuurlijke geschiedenis van de visschen en walvisschen, de kunstmatige vischteelt, de visscherijen, de wetgeving op de visscherijen, enz.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
11
 
Overzicht der geschiedenis van de Nederlandsche Zeevisscherijen
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
12
 
Ontwikkeling van de Nederlandsche haringvisscherij in den loop der eeuwen.
maker:  Tillema, J.E.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
13
 
Onderzoek inzake de Nederlandse haringvisserij over 1955 t/m 1957
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
14
 
Iets over de visscherij van Middelharnis
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
15
 
regeling van de haringvisscherij in de eerste helft van de vorige eeuw; inleiding op de d.d. 25 sept.1934 gehouden 19e Alg.jaarvergadering der reedersvereeniging voor de Ned.Haringvisscherij
maker:  Brouwer, A.B.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
16
 
Arbeidsovereenkomst en loonregelingen voor het jaar 1939 in de haring- en motortrawler- en beugvisscherij
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
17
 
Statuten en algemeen huishoudelijk reglement des reedersvereeniging voor de Nederlandsche haringvisscherij; na de wijzigingen, daarin aangebracht door de algemene vergadering van 7 Oct. 1924.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
18
 
Overzicht der geschiedenis van de Nederlandsche Zeevisscherijen
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
19
 
Overzicht der geschiedenis van de Nederlandsche Zeevisscherijen
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
20
 
grootvisscherij op de Noordzee
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen