Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Vaarten aantal treffers: 19
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Mijn land. Friesland.
maker:  Nijland, G.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
De onderhoudsplicht van vaarten en waterleidingen onder beheer der gemeenten in Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Overzichtskaartjes van waterwegen in Friesland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Punt 15. Voorstel van Gedeputeerde Staten (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Nederland Waterland. Een nieuw leven voor gedempte grachten, vaarten, havens en beken.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Rapporten, resolutien en opgevolgde bestedingen, gedane rekeningen (...) Rakende de slattingen van de trek-vaarten (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
De foarskiednis fan de Strobosser Trekfeart.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
De toestand der openbare wateren in en om Leeuwarden
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Leeuwarden tussen middeleeuwen en moderne tijd. Verkeersnetwerken, stedelijke systemen en economische ontwikkeling, ca. 1500 - ca. 1800.
maker:  Nijboer, Harm
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Huis Ter Noord - Oudwoude. 325 jaar beurtdiensten op Dokkum en Leeuwarden
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Lemsterlan. In kuijerke troch it forline.
maker:  Klijnsma, A.E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Waterwegen door de steden (detailkaartjes).
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Waternamen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Harlingen in woord en beeld.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Bijzonder reglement van politie voor de Keulsche vaart en de Vecht beneden Weesp.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
"Must nou us kieke." Sneek zoals u het nog nooit heeft gezien! Een selectie uit het weekblad "Fen Fryske Groun" 1727 - 1941.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
De Greidhoeke. Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter.
maker:  Breuker, Ph.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Het Friese water.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Het landschap van de Friese klei 800 - 1800.
maker:  Breuker, Ph.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum