Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Witsen, Nicolaes Cornelisz. aantal treffers: 37
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier: waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeyen : scheeps-oeffeningen, strijden, tucht, straffe, wetten en gewoonten : beneffens evenmatige grootheden van schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen : ve...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Architectura navalis et regimen nauticum, ofte Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier, waar in wydtloopigh wert verhandelt de wyze van scheeps-timmeren, zoo als de zelve eertydts by de Grieken, en Romeinen, in gebruik was: scheeps-oeffeningen, stryden, tucht, wetten en gewoonten : beneffen...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Bestier op koopvaardij-scheepen. Wat nut de scheepsbouw geeft. Scheeps-daden. Haven-bouw.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Nederlandts scheeps-bestier, op scheepen van oorlogh
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Bestier der scheepen, en scheepelingen , zoo als het zelve in voorige tijden bij de Grieken en Romeinen in gebruik is geweest
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Van de losse werk-tuigen te scheep
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
Verklaringe der gestalte veeler scheepsdeelen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
Wiskonstige betooginge, van hoeveel water tegen de scheeps-zijden rust. Scheeps-meetingen.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
Handelende van het Indiaansche vaar-tuigh
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
 
Evenmatigheden omtrent de scheepsbouw in Engelandt en Vrankrijk gebruikelijk, waar bij het verschil in den onderlingen bouw werdt bespeurt, aanvangende met de Fransche , zoo als zulks uit schrijveren dier tonge getoogen, en zelve bij ondervindinge in eigener plaatze ter loops hebbe geleert
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
 
Van galeyen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
 
Binnelants-vaarders. Scheepen van ongemeene gestalte. Hoe men hout keuren zal en des zelfs aart. Benaming en verbeeldtzels aller werk-tuigen daar men scheepen mede bouwt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
 
Maat en certers eeniger zee-scheepen, van andere gedaante en gebruik als hier voor zijn opgehaalt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
 
Hoe men de scheeps-deelen vervolgens 't zamen zet
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
 
Anker-wigt, maat en schikking. Toestandt van het touw ; midtsgaders hare even-matige grootte en zwaarte in 't algemein, en van eenige scheepen in 't bijzonder. Maat van masten, en zeilen, zoo in 't bijzonder aan ons schip, als in 't algemein aan onderscheidene scheepen, en hoe men die best ter windt...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
 
Evenmatige grootheit van scheeps leden ; mitsgaders eenige bijzondere scheeps certers
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
 
Verklaringen van scheeps spreek-woorden, en verscheiden eigene benamingen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
 
Hoe men hedendaaghs scheepen bouwt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
 
Toestandt van het scheeps-timmeren, na den val des Roomschen gebiedt. Wijze van den scheeps-bouw voor anderhalve eeuwe
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
 
Wat d'ouden waargenoomen hebben in 't bouwen van hunne scheepen : hoe zij die toetakelden, en vercierden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam