Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = zeilschip aantal treffers: 5444
titeltypemuseumafbeelding
21
[vrl.nr. 20853] 
Scheepskunst
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
22
[vrl.nr. 20858] 
"Dordrecht"; journaal gehouden door den Capitein ter zee P. Melvill, Commandant van 's Lands schip van oorloge "Dordrecht", ... gedestineerd om te kruissen in de Noordzee, en vervolgens tot het doen van een reize naar de Middellandsche zee, 25 Maart - 25 April 1788
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
23
[vrl.nr. 20870] 
"Erfprins"; journaal gehouden door S. Dedel, Commandant van 's Lands schip "Erfprins" ter reede van Texel en tijdens een kruistocht op de Noordzee, tezamen met de "Amphitrite", "Argo", "Sephier", "Zeebaars" en "Ajax", 27 Juli 1780 - 3 Aug. 1781
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
24
[vrl.nr. 20971] 
Notice sur la navigation et la guerre sous-marines
maker:  Montgéry, de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
25
[vrl.nr. 20977] 
"Nassau Weilbourg"; journaal gehouden door S. Dedel, Commandant van 's Lands oorlogschip "Nassau Weilbourg", op een kruistocht in de Middellandsche zee, 7 Oct. 1763 - 17 April 1765
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
26
[vrl.nr. 20978] 
"Nassau Weilbourg"; journaal gehouden door Jean Daniel Musquetier aan boord van 's Lands schip "Nassau" onder bevel van Capitein ter zee Rietveld, op eene reis van Texel naar West-Indië, 17 Nov. 1780 - 14 Dec. 1782
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
27
[vrl.nr. 21008] 
Plan de plusieurs bâtimens de mer; avec leurs proportions, et les pavillons, et les enseignes que chaque nation porte à la mer
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
28
[vrl.nr. 21010] 
"Prins van Oranje"; journaal gehouden door den Luit. ter zee J. Vos, aan boord Zr.Ms. fregat "Prins van Oranje", gedurende een kruistocht in de Middellandsche zee en een rels van Vlissingen naar West-Indië en terug, 1 April 1850 - 18 Sept. 1852
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
29
[vrl.nr. 21021] 
"Rotterdam"; journaal gehouden door den Luit. ter zee J. Vos, aan boord Z.M. fregat "Rotterdam", onder bevel van den Kapt. ter zee H.J. Funing, op een reis van Texel naar Batavia, 21 Dec. 1839 - 14 Juli 1842
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
30
[vrl.nr. 21025] 
Het fregatschip "Johanna Maria"
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
31
[vrl.nr. 21032] 
Overzigt van de jongste bepalingen betrekkelijk de zamenstelling en het verband der zeil oorlogschepen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
32
[vrl.nr. 21067] 
Tuiglijsten van 21 vaartuigen, behorende tot het loodswezen en de bebakening en betonning
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
33
[vrl.nr. 21233] 
La flotte de César; le "#YõTON NAYMAXON" d'Homère; Virgilius Nauticus: études sur la marine antique; publié par ordre de l'Empereur
maker:  Jal, A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
34
[vrl.nr. 21239] 
Les derniers jours de la marine à rames; ... [avec] gravures
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
35
[vrl.nr. 21345] 
Le Corporatisme ancien de construction navale en France
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
36
[vrl.nr. 21566] 
De poolschoener 'Willem Barents' voor anker liggend in een [...]
maker:  anoniem
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
37
[vrl.nr. 21570] 
Noodige verbeeteringe der roemruchtige en befaemde zee-vaert, behelsende hoe men de schepen ten oorlog gedestineert tot veel meerder dienst van den lande soude konnen bouwen, toe-takelen en bemannen ...; dan wordt verder aengetoont de pertinente mis-wijsende Noord-Westering der zoo-genaemde recht-wi...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
38
[vrl.nr. 22141] 
Stukken (Handelspapieren), betrekking hebbend op koopvaardijschepen uit de 19e eeuw, o.a. ss. "Willem III", fregat "Kosmopoliet" III, fregat "President Trakranen", brik "Prof. Suringar", bark "Herman de Ruyter", fregat "Tromp", bark "Electra", bark "Jan van Brakel", bark "Jacob Roggeveen", brik "Dol...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
39
[vrl.nr. 22394] 
Der Ever der Niederelbe; ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Schiffahrt und zur Volkskunde Niedersachsens; mit 36 Bildtafeln und einer Karte
maker:  Szymanski, H.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
40
[vrl.nr. 22405] 
De jachten der Oranjes; historisch en scheepstechnisch overzicht van de jachten der stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau van af het einde der 16e eeuw; met platen ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum