Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = volkskunde aantal treffers: 114
titeltypemuseumafbeelding
41
 
Verslag van Durk Hak, naar aanleiding van zijn kultureel-antropologisch leeronderzoek naar aspekten van de Zuiderzeevisserij op de Lemmer.
maker:  Hak, Durk
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
42
 
Zwerven door Friesland het land der wijde meren.
maker:  Wiersma, J.P.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
43
 
Van den mond der Oude Middelzee. Schetsen uit het oude leven op het land.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
44
 
Schiermonnikoog, lytje pole.
maker:  Mellema, Louise
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
45
 
Baerderadiel. In geakunde.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
46
 
Ta de Fryske folkskunde II.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
47
 
Merkwaardigheden van Hindeloopen; bevattende Histoirsche bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding, gebruiken en taal der Hindeloopers, benevens taalproeven in rijm en onrijm.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
48
 
Geakunde Wûnseradiel.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
49
 
De Friesche kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar rond.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
50
 
Fragmenten uit een dagboek, gehouden in Groenland, in de jaren 1770-1778. (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
51
 
Leer mij ze kennen....de Friezen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
52
 
Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
53
 
Russian Folk Arts and Crafts.
maker:  Ovsyannikov, Y.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
54
 
Art Populaire Russe. Pycckoe Hapo?hoe ?ckycctbo.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
55
 
Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities.
maker:  Jager, J.L. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
56
 
Rijksmuseum voor Volkskunde "Het Nederlands Openluchtmuseum"; bijdragen en mededelingen; inhoudsoverzicht en register 1938 - 1967.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
57
 
Urk; sociografie van een eilandbevolking
maker:  Plomp, C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
58
 
Volksleven en vreemdelingenverkeer; verslag van een bijeenkomst op 19 november 1957
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
59
 
De visch als totemdier
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
60
 
Oud-Zandvoort ; bijdragen tot de geschiedenis en de volksunde van een voormalig vissersdorp
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen