Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = visvangst aantal treffers: 892
titeltypemuseumafbeelding
81
 
Vis en visconserven in Amerika; studierapport visserij; with a summary in english.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
82
 
Zeeuwse schatten; publicatie van de werkcommissie voor de visserijen op de Zeeuwse stromen, in samenwerking met de directie van de Visserijen; met illustraties van H. Pieck.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
83
 
werking der visscherij-inspectie, voorstellen tot reorganisatie en conclusies; dl. 3 van het verslag van de staatscommissie.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
84
 
Resumo estatistico das pescas Portuguesas; statistical account of Portuguese fisheries 1938-1956.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
85
 
Rapport inzake versnelde beperking van het aantal houders van vergunningen voor de visserij op het IJsselmeer.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
86
 
Bijlagen van het rapport van de commissie beperking visvergunningen IJsselmeer.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
87
 
Voorlopig eindverslag onderzoek "bemanningsvraagstuk zeevisserij".
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
88
 
De gevolgen van de afsluiting van de zeegaten voor de visserij
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
89
 
Overzicht van de ontwikkeling der visserijtheorie.
maker:  Westenberg, J.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
90
 
Statuten van de coöperatieve In-en Verkoopvereniging van visserijbenodigdheden "Scheveningen" in de Gemeente 's-Gravenhage, no. 277. Bijvoegsel van de Ned. Staatscourant van vrijdag 1 sept. 1961, no. 170.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
91
 
Statuten van de Coöperatieve In- en Verkoopvereniging van visserijbenodigdheden "Harlingen" no. 276. Bijvoegsel van de Ned.Staatcourant van vrijdag 1 sept. 1961, no. 170.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
92
 
Statuten van de coöperatieve In- en Verkoopvereniging van visserijbenodigdheden "Welbegrepen eigenbelang" te Breskens; no.312. Bijvoegsel van de Ned. Staatscourant van vrijdag 22 nov. 1957, no. 228.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
93
 
Statuten en algemeen huishoudelijk reglement des reedersvereeniging voor de Nederlandsche haringvisscherij; na de wijzigingen, daarin aangebracht door de algemene vergadering van 7 Oct. 1924.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
94
 
Statuten van de bedrijfsvereniging voor de haven- en aanverwante bedrijven, binnenscheepvaart en visserij; gevestigd te 's-Gravenhage.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
95
 
Deutsche Hochseefischerei 1965/66.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
96
 
A fishery-economist's view on public credit for fishery industries
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
97
 
onderzoek, naar de betekenis van de Friese zoetwatervisserij.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
98
 
Round table on fisheries (Rome, FAO) [rapporten]
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
99
 
Fiskhandel och fiske
maker:  Hasslöf, O.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
100
 
Ontstaan, bloei en verval van de Zeeuwse haringvisserij; een beschouwing naar aanleiding van Willem Beukelsz.
maker:  Verburg, M.C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen