Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = visvangst aantal treffers: 892
titeltypemuseumafbeelding
781
 
Annual report on German fisheries.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
782
 
N.V.Vischhandel, Reederij en IJsfabriek voorheen Frank Vrolijk te Scheveningen 1880 - 1930.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
783
 
aangename Ansjovis; geschiedenis van een boeiende Nederlandse visserijtak.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
784
 
opgang en crisis met stakingen van het stoomtrawlerbedrijf te IJmuiden, 1900 - 1940.
maker:  Blank, H.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
785
 
Ontwerp-wet houdende regeling van het toezicht op de zeewaardigheid van zeevisschersvaartuigen
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
786
 
Zeemansgidsen voor de kleine vaart en de visscherij; deel VI - het kanaal
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
787
 
Statuten, huishoudelijk reglement en acte van borgstelling van de Vereniging ter Bevordering van Visserij, Handel en Nijverheid
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
788
 
De ankerkuilvisserij. Deel 2
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
789
 
Nog eene bijdrage tot de belangrijkheid der visscherijen voor de Nederlanden
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
790
 
Realistische nabootsing van een vlootsituatie in de grote zeevisserij?
maker:  Kuipers, H.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
791
 
Gëintegreerd vissen; nieuwe rol voor kleine visserij in kwetsbare wateren
maker:  Punter, Hanneke
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
792
 
geschiedenis van de kleine scheepsbouw in de Delta; verslag van het symposium op 2 december 2005 in deZeeuwse Bibliotheek in Middelburg
maker:  Hamer, Peter
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
793
 
Statistisch overzicht visserij 1995
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
794
 
Naar een duurzame visserij; Het Productschap Vis als facilitator?
maker:  Buuren, A. van
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
795
 
Zeevisserijbeheer in vroegere eeuwen; een analyse van normatieve bronnen
maker:  Hovart, P.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
796
 
Nederlandse Visserijsector; Economische betekenis en structuur
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
797
 
Over....bevissing van de zee
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
798
 
Vis verantwoord; meerjarenplan verantwoorde vis van de Nederlandse vissector
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
799
 
Gamle papirer giver ny viden om Nordsoens bestande af sild
maker:  Poulsen, Bo
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
800
 
Grotere of kleinere kotters; gedwongen schaalvergroting of weloverwogen keuze?
maker:  Wilde, J.W. de
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen