Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = visvangst aantal treffers: 892
titeltypemuseumafbeelding
41
 
Visserijwet 1963; bewerkt en toegelicht
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
42
 
De betrekkingen tussen de zeevisserijen van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden van ca. 1300 tot 1600; in opdracht van J.van Dorp.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
43
 
economische positie van de Nederlandse zeevisserij na de tweede wereldoorlog; literatuurrapport in opdracht van de Centrale examencommissie van Nider, N.V.B. en N.V.B.A.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
44
 
Jacht op de 'Hollandse Nieuwe' in het verleden
maker:  Hallema, A.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
45
 
Eerste beginselen der theoretische zeevaartkunde; voor het onderwijs aan visschersscholen en zeevaartscholen en voor de opleiding van stuurlieden voor de kleine vaart
maker:  Posthumus, J.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
46
 
Leven en bedrijf aan boord van een Katwijksche visschersschuit in 1790
maker:  Beets, A.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
47
 
Rapport aan de algemeene vergadering der Karwijksche maatschappij tot uitoefening der kust-en steurharingvisscherij; gedaan op den 31-sten mei 1844
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
48
 
Rapport aan de algemeene vergadering der Katwijksche Maatschappij tot uitoefening der kust-en steurharing-visscherij.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
49
 
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse trawl-visserij; van onderzoeksresultaten tot konkrete veranderingen.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
50
 
haringpakkerij.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
51
 
Rapport over de zeebliek
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
52
 
Overeenkomst getroffen tusschen het Britsche gouvernement en de reedersvereeniging voor de Nederlandsche haringvisscherij op 26 augustus 1916.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
53
 
Ontwikkeling van de Nederlandsche haringvisscherij in den loop der eeuwen.
maker:  Tillema, J.E.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
54
 
Het reglement op de bevissching der Schelde en Zeeuwsche Stroomen
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
55
 
De standplaatsfactoren der groote haringvisscherij
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
56
 
Catalogus Bibliotheek Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 1951
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
57
 
Rapport van de commissie sanering zeevisserij.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
58
 
Rapport aangaande de pufvisscherij.
maker:  Tesch, J.J.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
59
 
Jaarverslag van het Visscherijproefstation over 1913.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
60
 
De Noordzeevisserij.
maker:  Redeke, H.C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen