Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = visvangst aantal treffers: 892
titeltypemuseumafbeelding
161
 
Vereeniging voor de zeevaart gevestigd te Rotterdam ; achste aflevering december 1898 Zeeliedenfonfds [tijdschriftaflevering]
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
162
 
Amtliche Berichte über die internationale Fischerei-ausstellung.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
163
 
Verslag van de reis naar Lerwick in het belang onzer Hollandsche visschers; met een voorwoord van F.W.Sluyter.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
164
 
Statuten en huishoudelijk reglement en acte van borgstelling van de vereniging ter Bevordering van Visserij, Handel en Nijverheid; gevestigd te Vlaardingen.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
165
 
Zeemanschap voor de visserij; 2 delen. (deel 1)
maker:  Metzlar, K.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
166
 
Visdoc; een documentatiesysteem voor de Nederlandse Zeevisserij in het verleden.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
167
 
Stadsbestuur en particulieren trokken zich lot van vissersweduwen en wezen aan.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
168
 
Enkele aspekten van de Deense visserij
maker:  Wilde, J.W. de
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
169
 
Belgische zeevisserij 1968-1970.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
170
 
Belgische zeevisserij 1968-1970.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
171
 
Belgische zeevisserij 1968-1970.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
172
 
Visserijmonument werd opgericht ter nagedachtenis aan hen die bleven.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
173
 
Rijksarchief in Zeeland; inventaris van de archieven van het bestuur der visserijen op de Zeeuwse stromen 1825-1969.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
174
 
Visserij in cijfers 1973; voorlopig berekende bedrijfsresultaten van de zeevisserij
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
175
 
Nederlandsche haringcontrole
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
176
 
Nederlandsche visscherij- en schilderijen tentoonstelling; juli/augustus/september 1902 te Katwijk aan Zee
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
177
 
Historische wandelingen in en om Vlaardingen
maker:  Bijl Mz., A.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
178
 
Oude scheepvaart en visserij in het Noorderkwartier
maker:  Schaper, A.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
179
 
visserij in Noorwegen; verslag van een studiereis
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
180
 
Reglement van de afdeeling Vlaardingen der Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche visscherij; koninklijk goedgekeurd 1894.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen