Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = schip aantal treffers: 4928
titeltypemuseumafbeelding
4821
7511 
Rondom "De Vliegende Hollander"
maker:  Oderwald, J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4822
7513 
Die Namen der attischen Kriegsschiffe
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4823
7579 
Die grossen Segelschiffe : ihre Entwicklung und Zukunft
maker:  Laas, Walter
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4824
7594 
The King's ships together with the important historical episodes connected with the succesive ships of the same name from remote times, and a list of names and services of some ancient war vessels
maker:  Lecky, H.S.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4825
7623 
The story of H.M.S. "Victory"
maker:  Callender, G.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4826
7636 
Die Entwicklung des Segelschiffes erlaeutert an sechszehn Modellen des deutschen Museums in Muenchen
maker:  Busley, C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4827
7685 
Schouw-tooneel van wederwaardigheden of verzameling van rampspoedige en ongelukkige reistochten, Van en naar verscheide Gewesten van den Aardbodem, gedaan door Nederlandsche en andere Schepen, uitvoerig beschreven en met Kunstige Platen vercierd: Behelzende eene meenigte van rampen en tegenspoeden, ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4828
7696 
Sailors' rebellion : a century of naval mutinies
maker:  Bullocke, J.G.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4829
7714 
Twelve on the Beaufort scale
maker:  Rogers, Stanley
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4830
7722 
Prehistoric naval architecture of the North of Europe
maker:  Boehmer, G.H.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4831
7808 
The wreck of the Orion : a tribute of gratitude
maker:  Clarke, J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4832
7852 
The "Dreadnought"
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4833
7875 
Het ijzeren schip : geschiedkundig overzigt van zijnen oorsprong tot op heden, benevens eene vergelijkende beschouwing der voor- en nadeelen, die het tegen over het houten schip bezit, en beschrijving van de meest gebruikelijke wijze van zamenstellen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4834
7894 
SS. Tjileboet : bestek van een stalen schroefstoomschip
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4835
7906 
Dampfer Imperator : das grösste Schiff der Welt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4836
7917 
Report on hogging and sagging tests on all-welded tanker M.V. "Neverita"
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4837
7931 
Der Ozean-express "Bremen"
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4838
7932 
Verzameling van stukken, betrekkelijk het verongelukte schip Columbus, gevoerd geweest door kapt. J. Grevelink
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4839
7938 
Rampspoedige Reys-beschryving, ofte Journaal van 'S Ed: Oostindische Compagnies Schip Blydorp; Zynde gestrand en verongelukt op de Guineese ofte Moorse kust in Afrika, 's nagts tusschen den 7 en 8 Augustus, Anno 1733. Behelzende den ramp en tegenspoed, die 't Scheeps Volk in 't Generaal, en eenige ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4840
7962 
The wonder book of ships
maker:  Golding, H.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam