Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = scheepsjournaal aantal treffers: 499
titeltypemuseumafbeelding
481
S.1810(01l) 
"Gedeh"; copie van het journaal gehouden door den Kapt. Luit. ter zee G. Fabius, Commandant van Zr.Ms. stoomschip "Gedeh", op een reis van Batavia naar Nagasaki, 11 Juni 1855 - 14 Juni 1856
maker:  Fabius. G.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
482
S.2023/W.547 
Scheepsjournalen van Johan van Convent en Arent van den Colck 1689-1690
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
483
 
Van Janmaat en Jan-Compagnie : Fragmenten uit de Nederlandse scheepsjournalen van de 17e eeuw
maker:  Eck, P.L. van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
484
S.2344 
"Ceres"; journaal gehouden door den Luytenant C. Verweyde aan boord van 's Lands fregat van oorlog "Ceres", gecommandeert door den Capitein A.J. van Halm, na de Oostindies en weder na 't vaderland, 28 Juni 1785 - 18, Juli 1789
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
485
S.2706(23) 
"Castor"; journaal gehouden [door G. Verploeghl aan boord van 's Lands fregat van oorloge "Castor", gecommandeerd door T.F. Baron van de Capelle, op een reis naar de Middellandsche zee, 10 Nov. 1787 - 7 Sept. 1789
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
486
S.2706(24) 
"Blois"; journaal gehouden door den Capitein ter zee P.H. Reynst, Commandant van 's Lands schip van oorlog "Blois", op een reis naar de Middellandsche zee, Jan. 1768 - Juli 1770"Eendracht"; vervolg van het journaal gehouden door den Commandant [Capitein ter zee P.H. Reynst] van 's Lands schip "Eendr...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
487
1994.0696 
Het universeel extract-journaal met verklaring ten gebruike van de Nederlandsche zeelieden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
488
S.4964(24) 
Kantoor-agenda [ gebruikt als kladjournaal door kapitein P. van Zalinge, gezagvoerder van het ms. "Munttoren", 1964 ]
maker:  Zalinge, P. van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
489
S.6417(89) [nr 0053] 
[ Scheepsjournaal]
maker:  Verhoog, P.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
490
S.6535(015) 
Verzameling van wetten en besluiten betreffende de zeescheepvaart in Nederland : app. no. 2 ( september 1949 ) : zeebrievenwet 1926, wet op de strandvonderij, schepelingenbesluit, scheepsboekhouding, dagboeken, beheer van gelden en goederen van zeelieden : met bijbehorende besluiten
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
491
S.7010(13) 
Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestromingen in sommige gedeelten van den oceaan
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
492
S.7010(17) 
Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestromingen in sommige gedeelten van den oceaan
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
493
WAE187 
Journalen gehouden aan boord van de schepen 'Cristina & Alletta', 'Cristina', 'De Vrouwe Johanna Catharina' en 'Suriname' door J.W. Pichot tussen 1748 en 1761.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
494
WAE188-A 
Journaal gehouden aan boord van oorlogsschip 'Bellona', door C.J. van den Bosch.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
495
WAE188-B 
Landt Teekeningen Opgenomen onder Commando van den Weledele gestrenge Heer M. Hartman. Captain ter Zee Commanderende s Lands fregat Bellona in de jaaren 1789, 1790 tot 21 januari 1791 geduurende de Reijze van Holland naar Batavia van daar na de Molukse Eijlanden tot de terugkomst op Samarang op Java...
maker:  Wagner, J.C.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
496
WAE190 
Journalen gehouden aan boord van de Westindiëvaarders 'Brandenbuerg', 'Breckkensteijn' en 'Genoveva Maria'.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
497
WAE191 
Journaal gehouden op .. O.I. Compagnies schip Nederlands Welvaaren [...] gecommandeert door den Wel Edele Manhafte Heer Jacob Smit, capitijn ter zee gedestineert over Cabo de Goede Hoop naar Batavia [...] gehouden door mij Fredrik Breyman, 1788-1789
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
498
WAE192 
Journaal gehouden aan boord van de 'Vice Admiraal Koopman' en 'Adolf Hertog van Nassau', 1862 - 1865.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
499
WAE901 
Extract uit het journaal van Cornelis Matelief de Jonge op het schip Oranje.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam