Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = scheepsjournaal aantal treffers: 499
titeltypemuseumafbeelding
181
2015.5431 
Met de Zr. Ms. Zeeland op expeditie naar Jan Mayen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
182
2015.5447 
Les Journaux de bord, XIVe-XXIe siècle
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
183
20201 
The True and perfect Description of three Voyages, so strange and woonderfull, that the like hath never been heard of before : Done and performed three yeares, one after the other, by the Ships of Holland and Zeland, on the North sides of Norway, Muscovia, and Tartaria, towards the Kingdomes of Chat...
maker:  Veer, Gerrit de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
184
20203 
Iournael Oft Daghelijckx-register van de Voyagie na Rio de Plata, ghedaen met het Schip ghenoemt de Silveren Werelt, het welcke onder 't Admiraelschap van Laurens Bicker, ende het bevel van Cornelis van Heems-kerck als Commis die Custen van Guinea versocht hebbende, ende van den Admirael daer na ver...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
185
29671 
Kort verhael van d'eerste schipvaerd der Hollandsche en Zeeusche schepen by noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien om, nae de coningrijkcken van Cathay ende China
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
186
29672 
Kort verhael van d'eerste schipvaerd der Hollandsche ende Zeeusche schepen by noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien om, nae de coningrijcken van Cathay ende China
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
187
29675 
Waerachtigh Verhael Van de Schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by de acht Schepen in den jare 1598. van Amsterdam uyt-gezeylt, onder 't beleyd van den Admirael Jacob Cornelissoon van Neck, en de Vice-Admirael Wybrand van Warwijck:
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
188
29676 
Waerachtigh Verhael Van de Schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by de acht Schepen in den jare 1598. van Amsterdam uyt-gezeylt, onder 't beleyd van den Admirael Jacob Cornelissoon van Neck, en de Vice-Admirael Wybrand van Warwijck:
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
189
29681 
Kort Verhael, ofte Journael, Van de reyse gedaen naer de Oost-Indien met 4. Schepen, Nederlandt, Vereenigde Landen, Nassou, ende Hoff van Hollandt, Onder den Admirael Pieter Both van Amesfort, voor Reeckeninge van de Nieuwe Brabantsche Compagnie tot Amsterdam, in de jaren 1599. 1600. ende 1601.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
190
29682 
Kort Verhael, ofte Journael, Van de reyse gedaen naer de Oost-Indien met 4. Schepen, Nederlandt, Vereenigde Landen, Nassou, ende Hoff van Hollandt, Onder den Admirael Pieter Both van Amesfort, voor Reeckeninge van de Nieuwe Brabantsche Compagnie tot Amsterdam, in de jaren 1599. 1600. ende 1601.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
191
29683 
Kort ende waerachtigh verhael van de tweede Schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien gedaen, onder den Heer Admirael Iacob van Neck,
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
192
29684 
Kort ende waerachtigh verhael van de tweede Schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien gedaen, onder den Heer Admirael Iacob van Neck,
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
193
29685 
Historisch Verhael van de Voyagie der hollanderen met dry Schepen gedaen naer de Oost-Indien, Onder het beleydt van den Admirael Steven vander Hagen. In den Iare 1599 ende volghende.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
194
29686 
Historisch Verhael van de Voyagie der hollanderen met dry Schepen gedaen naer de Oost-Indien, Onder het beleydt van den Admirael Steven vander Hagen. In den Iare 1599 ende volghende.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
195
29694 
Beschrijvinghe van de tweede Voyagie, Ghedaen met 12. Schepen naer d'Oost-Indien. Onder den Heer Admirael Steven vander Hagen. Waer inne verhaelt wert het veroveren der Portugeser Forten, op Amboyna ende Tydor. Item: De Reyse van 't Schip Delft, (mede onder dese Vloote behoorende) van Bantam naer de...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
196
29695 
Beschrijvinghe van de tweede Voyagie, Ghedaen met 12. Schepen naer d'Oost-Indien. Onder den Heer Admirael Steven vander Hagen. Waer inne verhaelt wert het veroveren der Portugeser Forten, op Amboyna ende Tydor. Item: De Reyse van 't Schip Delft, (mede onder dese Vloote behoorende) van Bantam naer de...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
197
29702 
Historische ende Iournaelsche aenteyckeningh, Van 't gene Pieter van den Broecke op sijne Reysen, soo van Cabo Verde, Angola, Gunea, en Oost-Indien (aenmerckens waerdigh) voorghevallen is, etc.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
198
29703 
Historische ende Iournaelsche aenteyckeningh, Van 't gene Pieter van den Broecke op sijne Reysen, soo van Cabo Verde, Angola, Gunea, en Oost-Indien (aenmerckens waerdigh) voorghevallen is, etc.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
199
29795 
Historische ende Iournaelsche aenteyckeningh, Van 't gene Pieter van den Broecke op sijne Reysen, soo van Cabo Verde, Angola, Gunea, en Oost-Indien (aenmerckens waerdigh) voorghevallen is, etc.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
200
29797 
Journael ofte Een Oost-Indische-Reys-beschrijvinghe, ghedaen door Cornelis Claesz van Purmer-endt. Verhalende veel besondere vreemdigheden van landen, lieden het belegeren van Monsambiecke en Goa, met het veroveren van de Portugese Kraecke en andere Schepe. Met een besondere opmerckinge ontrent de d...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam