Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = scheepsjournaal aantal treffers: 499
titeltypemuseumafbeelding
161
2004.0382 
De personen die vermeld worden in de scheepsjournaals van de twee-mast schoener "Caspar de Robles" 1851 - 1852, de brik "Luitenant admiraal Tjerk Hiddes" 1859 - 1864 en de brik "Hester" 1868 - 1870 : kapitein Oepke Sikkes Parma, Workum 1828 - Midlum 1882
maker:  Parma, S.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
162
2004.0385 
journal of a honeymoon voyage in S.S. Great Britain
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
163
20048 
Journaal Van de Wonderlijke Reyze, Gedaan door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, In de Jaaren 1615., 1616. en 1617. Verhalende hoe dat hy Bezuyden de Straat Magellanes, eenen Nieuwen doorgank gevonden heeft, strekkende tot in de Zuyd-Zee, met de Vreemdigheden der Volkeren, Landen en Wonderheden, ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
164
2005.0022 
Cliwoc : Climatological Database for the World's Oceans (1750 - 1850) : release 1.5 [cd-rom]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
165
2005.0048 
Cliwoc final report
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
166
20050 
Diarium vel Descriptio laboriosissimi, et Molestissimi Itineris, facti à Guilielmo Cornelii Schoutenio, Hornano, Annis 1615, 1616 et 1617. Cum à parte Australi freti Magellanici, novum ductum, aut fretum, in Magnum Mare Australe detexit totumque Orbem terrarum circumnavigavit. Quas Insulas, et regio...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
167
20052 
Diarium vel Descriptio laboriosissimi, et molestissimi Itineris, factià Guilielmo Cornelii Schoutenio, Hornano. Annis 1615. 1616. et 1617. Qui à parte Australi freti Magellanici, novum ductum, aut fretum, in magnum Mare Australe detexit, totumque Orbem terrarum circumnavigavit.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
168
20053 
The Relation Of a Wonderfull Voiage made by William Cornelison Schouten of Horne. Shewing how South from the Straights of Magelan, in Terra Del-fuogo : he found and discovered a newe passage through the great South Sea, and that way sayled round about the world. Describing what Islands, Countries, P...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
169
20054 
Iovrnal ou Description de l'admirable voyage de Guillaume Schouten Hollandois. Comme par luy est decouvert vers le zud du destroict de Magellan un nouveau passage, pour parvenir en la mer du Zud, jusques a ce temps incognu. Quelles Terres, Isles, Gens et avontures estranges par luy sont trouvez en l...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
170
20056 
Spieghel der Australische Navigatie,
maker:  Maire, Jacob le
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
171
20063 
Het Journaal En Daghregister Van Dirk Jacobsz.Tayses Avontuurelyke Reyse na Groenlandt, Gedaen met het Schip den Dam, in 't Jaar 1710. Uytgegeeven en door den Druk gemeen gemaakt door Willem Pieterse Poort, Stierman van 't voorschreeven Schip den Dam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
172
20067 
Journael van de Voyagie, ghedaen met 12. Schepen naer d'Oost-Indien, onder den Heer Admirael Steven van der Hagen, waer in verhaelt wort het veroveren der Portugeesche Forten op Amboyna ende Tidoor, Uytgevaren in den Jare 1603
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
173
2008.0913 
Op jacht naar Spaans zilver : het scheepsjournaal van Willem van Brederode, kapitein der mariniers in de Nassause vloot (1623-1626)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
174
2009.1813 
Journalen ter zee ende reysen te lande : De produktie van gedrukte teksten over reizen naar Oost-Indië : 1596 - 1700 : bijlagen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
175
2010.1310 
Uittreksel uit het scheepsjournaal van het s.s. "Leda", stoomende in de Golf van Biscaye van Port Talbot naar Cartegena d.d. 12 november 1916.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
176
20133 
Journael, Ghehouden door Zeyger van Rechteren: Op zyne gedane voyagie naer Oost-Indien
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
177
2014.0523 
Het Journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764) : een scheepschirurgijn in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
178
2015.4613 
De Onrust : 1915-2015 : een bewogen eeuw
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
179
2015.4663 
Het journaal van het Nederlandse barkschip "Henriëtta" : een historisch onderzoek naar het journaal van de zeereis in 1867 naar Padang van de "Henriëtta', eigendom van de rederij Jeremias Meyjes en Zoonen te Amsterdam, waarop destijds vele Amelandse zeelieden hebben gevaren
maker:  Bleeker, Jan
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
180
2015.5393 
Andries van Pallandt van Eerde : belevenissen van een 19e-eeuwse klokkenluider
maker:  Eeten, Siem van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum