Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reisverhaal aantal treffers: 2080
titeltypemuseumafbeelding
1961
S.1886 [nr 0004] 
De Oostindische Compagnie en Australië
maker:  Stapel, F.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1962
S.1925 
De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën : ontdekkingsreizen onzer voorouders
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1963
S.1931(11) [nr 0005] 
Van Mantsjoerije over land naar huis; brok van een reisverhaal
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1964
S.1931(11) [nr 0006] 
De reizen der de la Courts, 1641 - 1700 - 1710
maker:  Driessen, F.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1965
S.1931(11) [nr 0007] 
Thuisvaart
maker:  Knobel, F.M.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1966
S.1945(02) 
Cornelis Taemsz : Vaygats ofte de Straet van Nassau : ode tot lof van Jan Huygen van Linschoten : gedrukt voor leden van de Linschoten-Vereeniging
maker:  Visser, Mies
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1967
S.1991 [nr 0001] 
De Reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614 - 1617
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1968
S.1991 [nr 0001] 
De Reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614 - 1617
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1969
S.1999 
Kolumbus in neuem Lichte
maker:  Winter, H.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1970
S.2004 
Straat- en bochtvaarders; zijnde het korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagions ... 1618 - 1625; in facsimile uitgegeven ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1971
A.0939 
Journael; ofte, Gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem IJsbrandtsz. Bontekoe van Hoorn; uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Dr. W.H. Staverman
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1972
S.2023 [nr 0028] 
Aantekeningen betreffende het reys-gheschrift van Jan Huygen van Linschoten']
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1973
S.2104 [nr 0001] 
Richard Hakluyt and his successors; a volume issued to commemorate the centenary of the Hakluyt Society
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1974
S.2106 
Vervarelijke Schipbreuk van 't Oost-Indisch jacht "Ter Schelling" onder 't landt van Bengale; verhalende deselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant, daer sy van 't wrak met een vlot aenquamen als ook hoe sy van het selve eilant in Benga...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1975
S.2120 [nr 0016] 
Iceland and Greenland
maker:  Clark, A.H.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1976
S.2147 [nr 0001] 
The voyages and colonising enterprises of Sir Humphrey Gilbert; with an introduction and notes by D. B. Quinn
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1977
S.2147 [nr 0001] 
The voyages and colonising enterprises of Sir Humphrey Gilbert; with an introduction and notes by D. B. Quinn
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1978
S.2153 
Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1979
S.2166 
De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615 - 1617; journalen, documenten en andere bescheiden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
1980
S.2179 [nr 0001] 
The voyage of Captain Bellingshausen to the Antarctic seas, 1819 - 1821
maker:  F. Debenham.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum