Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reglementen aantal treffers: 190
titeltypemuseumafbeelding
81
 
De Wedstrijdregels in de praktijk 1989-1992. Speciaal voor jeugdige Wedstrijdzeilers.
maker:  Willis, Bryan
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
82
 
Reglement der onderstandskas (...) der afdeeling Ylst van het Nederlandsch Werkliedenverbond 'Patrimonium'.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
83
 
Plaatselijke reglement op de Benoeming van Ouderlingen en Diakenen en de Beroeping van Predikanten in de Ned. Hervormde Gemeente te Scharnegoutum en Loënga.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
84
 
Vaarbewijs? Zo slaagt u in één keer. 650 oefen- en examenvragen met antwoorden m.b.t. het klein bewaarbewijs.
maker:  Veen, L.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
85
 
Reglement in geval van brand in de stad Sneek, en onder en buiten derzelver jurisdictie.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
86
 
Gemeente Sneek. Werkliedenreglement.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
87
 
Voorschriften betreffende de levering van henneptouw en staaltouw.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
88
 
Verordening regelende de Brandweer.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
89
 
Reglement voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Sneek ter uitvoering van het synodaal reglement van 1 maart 1867 op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
90
 
Klein vaarbewijs I en II cursusboek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
91
 
Voorschriften betreffende de Politie en de Scheepvaart. Met wijzigingen in een apart cahier.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
92
 
Transportrecht. De algemene vervoercondities en de verdere voorwaarden waarop het goederenvervoer langs den weg geschiedt.
maker:  Greebe, A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
93
 
Staten en pensioenreglement van de stichting 'Pensioenfonds van de N.V. Reederij Stanfries'.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
94
 
Statuten en reglement van de Vereeniging 'Het Groene Kruis' te Oppenhuizen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
95
 
Plaatselijk reglement voor de gewapende burgermagt binnen Sneek, bij besluit van het departementaal Bestuur van Friesland (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
96
 
Statuten en huishoudelijk reglement van het Christ. Muziekkorps 'Concordia' te Sneek. Opgericht 15 Februari 1902.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
97
 
Reglement voor het keuren, beproeven en in ontvang nemen van Ankers, kabel-, tuig, en zeetonkettingen, enz. ten dienste van 's Rijks Marine.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
98
 
Nieuwe ordonnantie ende Instructie van de Staaten van Holland en Westvriesland (...) alle aangenoomen Lootsluyden op Vlielandt en Ter Schelling (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
99
 
Het nieuwe zeilwedstrijdreglement.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
100
 
Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Uitgegeven en onuitgegeven stukken.
maker:  Broers, H.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum