Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reglementen aantal treffers: 190
titeltypemuseumafbeelding
41
 
Vaar niet buiten het boekje.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
42
 
Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, houdende buitengewone maatregelen voor de kustverdediging.
maker:  Seyss-Inquart
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
43
 
Huurreglement van de Woningstichting Patrimonium te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
44
 
Algemeen reglement voor de boezemwaterschappen in Friesland.
maker:  Struiksma, N.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
45
 
Bevrachtingsvoorwaarden 1981.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
46
 
Reglement van Orde voor de Vergaderingen van den Raad der gemeente Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
47
 
Algemeene Politie-verordening der gemeente Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
48
 
Gemeente Sneek - Reglement voor de verhuring van gemeentewoningen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
49
 
Extract uit het Resolutie-Boek der Stadt Groningen
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
50
 
Reglement en tarieven voor de schroef- en stoombootdienst 'Libra' tusschen Joure en Sneek vice-versa.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
51
 
Bijzondere voorschriften voor werklieden aan de gasfabriek en de waterleiding.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
52
 
Reglement voor het Departement Sneek der Maatschappij; Tot Nut van 't Algemeen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
53
 
Regelen betreffende belastingheffing 1930. Gemeente Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
54
 
Reglementen en tarieven voor den schroefstoombootdienst, voor het vervoer van reizigers, goederen en vee (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
55
 
Statuten van de vereeniging voor ziekenhuisverzekering te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
56
 
Huishoudelijk Reglement voor de Naamloze Vennootschap N.V. 'Zwembad Sneek' gevestigd te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
57
 
Statuten en Huishoudelijk Reglement der begrafenis-vereniging voor Sneek 'Draagt elkanders lasten'.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
58
 
Stichting Pensioenfonds 'N.J. Wouda's Meelfabriek N.V.'. Pensioenboekje.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
59
 
Reglement der gemengde zangvereniging A-Capella Koor te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
60
 
Wet, betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum