Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reglementen aantal treffers: 190
titeltypemuseumafbeelding
141
 
Algemeen reglement van politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken onder beheer van het Rijk.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
142
 
Bijzonder reglement van politie voor de Keulsche vaart en de Vecht beneden Weesp.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
143
 
Leerboekje voor binnenvaarscholen.
maker:  Keijzer, T.P.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
144
 
Wymbritseradeels c.a. Contributie Zeedijken. Aanbesteding Zeedijkswerken en Materialen 1905.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
145
 
Zeemanschap voor de grote handelsvaart.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
146
 
Staatsinrichting en scheepvaartrecht.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
147
 
Verzameling van wetten, besluiten en verordeningen betreffende de binnenlandsche scheepvaart in Nederland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
148
 
Dictaat zeemanschap.
maker:  Egmond, J.A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
149
 
Statuten en Huishoudelijk Reglement der afdeeling Ylst, van de Christen Nationale Geheelhouders Vereeniging.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
150
 
Het is maar een weet. J. Nooitgedagt & zonen N.V. IJlst.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
151
 
Reglement der Friesche Scheepsbouwers-Vereeniging gevestigd te Leeuwarden.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
152
 
Reglement van de IJsclub "De Twa Doarpen" te Mantgum en Schillaard.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
153
 
Bevrachtingsvoorwaarden 1952.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
154
 
Wettelijke voorschriften verzameld voor het gebruik aan boord van Nederlandsche koopvaardijschepen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
155
 
Veilig Varen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
156
 
Regulement en Ordonnantie noopens het bedienen van de Brand-Spuiten te Workum.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
157
 
Reglement betreffende den afslag van haring en gezouten vischwaren in het afslaggebouw te Vlaardingen (van de) Vereeniging ter bevordering der Nederlandsche visscherij, afd. Vlaardingen [bijgebonden o.a. verslagen van de Vereeniging ter Bevordering van de Nederlandsche Visscherij 1909-1912]
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
158
 
Bibliotheca ichtyologica et piscatoria. Catalogus van boeken en geschriften over de natuurlijke geschiedenis van de visschen en walvisschen, de kunstmatige vischteelt, de visscherijen, de wetgeving op de visscherijen, enz.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
159
 
Reglement op het gebruik van de Scheveningse visafslag; goedgekeurd bij besluit van B & W van Nov. 1953.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
160
 
Reglement van de bedrijfs-ongevallen-regeling van de verzekerings-vereeniging "Haringvisscherij-opnderlinge"
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen