Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reglementen aantal treffers: 190
titeltypemuseumafbeelding
121
 
Ordonnantie by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, gearresteert op de Veer-schepen varende van hier op Sneek en vice versa.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
122
 
Ordonnantie by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, gearresteert op de veer-schepen varende van hier op de Lemmer, en vice versa.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
123
 
Statuten en huishoudelijk reglement der vereeniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
124
 
Algemeene Politie-verordening der gemeente Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
125
 
Reglement - Nederlandsche Heidemaatschappij - Hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
126
 
Vaarreglement. Met figuurlijkste voorstelling van lichten en seinen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
127
 
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Booteigenaren "Oude Glorie."
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
128
 
Huishoudelijk reglement der Kon. Zeilvereniging Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
129
 
Huishoudelijk Reglement Sneker Zeilclub.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
130
 
Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
131
 
Reglement der Geref.. Jongelings-Vereeniging "Pax" te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
132
 
Reglement op het gebruik en bestuur van de sluis, genaamd de Kiestrazijl, gelegen op de Trekvaart van Leeuwarden naar Harlingen.......
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
133
 
Vaarreglement.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
134
 
Voorschriften betreffende de meting van binnenvaartuigen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
135
 
Goede zeemanschap op de binnenwateren in verband met het Binnenaanvaringsreglement en het Rijvaartpolitiereglement.
maker:  Dam, W.A.C. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
136
 
Het Schippersexamen. Deel II en III.
maker:  Bosscha, P.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
137
 
Reglement en tarief voor de schroefstoombootdienst tusschen Bergum en Leeuwarden en Bergum en Groningen en tusschengelegen plaatsen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
138
 
De bepalingen van het wetboek van koophandel op de binnenlandsche scheepvaart.
maker:  Dam, W.A.C. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
139
 
Bijdrage tot de kennis der wettelijke voorschriften betreffende het vervoeren van dekladingen hout met zeeschepen.
maker:  Schippers, A.M.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
140
 
Rijnvaartpolitiereglement voor den Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum