Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reglementen aantal treffers: 190
titeltypemuseumafbeelding
101
 
Statuten en Huishoudelijk reglement van het Helden-der-zee-fonds 'Dorus Rijkers'.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
102
 
Reglement der Vereniging voor Ziekenhuisverpleging N.-O. deel van Wymbritseradeel gevestigd te Scharnegoutum.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
103
 
Dienstregeling van de passagiersdiensten der N.V. (...) Noordzeebaden en Wagenborg's passagiersdiensten-Delfzijl (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
104
 
Reglement en tarieven voor eene stoombootdienst tot vervoer van Reizigers en Goederen tusschen Harlingen en Leeuwarden.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
105
 
Binnenvaart, Politie, Reglement met uitleg voor kleine schepen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
106
 
Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Boerenleenbank te Oppenhuizen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
107
 
Reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen der Nederduitsche Hervorme Gemeente te Sneek en het toezicht daarop.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
108
 
Statuten en Huishoudelijk reglement van het Nederlandsch Werklieden-verbond 'Patrimonium' benevens het huishoudelijk reglement der afd. Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
109
 
Reglement van vragt-loonen voor de trekschippers, varende van Bolsward op Workum en van Workum op Bolsward.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
110
 
Vaarbewijs. Studieboek behorende bij de Teleaccursus.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
111
 
Reglement voor de trekschippers, varende van Bolsward op Workum en van Workum op Bolsward, en beide vice versa.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
112
 
Verordening regelende de gevallen, waarin en de voorwaarden, waaronder door of vanwege de gemeente Sneek indienstneming op arbeidsovereenkomst (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
113
 
Reglement van politie voor de Rijnvaart. Met toelichtingen en voorstelling der seinen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
114
 
Wind in de zeilen. Praktische handleiding voor de zeilsport.
maker:  Grell, Günther
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
115
 
Voorgifttabellen voor zeilwedstrijden van scherpe jachten. Bevattende de berekende tijden bij voorgiften van 0-20 minuten per uur (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
116
 
Het internationale zeilwedstrijd reglement 1989-1992.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
117
 
Yacht Racing. Rules & Tactics.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
118
 
Reglement en tarief voor de schroefstoombootdienst voor het Vervoer van Goederen en Vee tusschen Leeuwarden en Amsterdam.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
119
 
Tjerkwerd en de trekvaart, trekweg en trekschuit later stoomboot van Workum naar Bolsward.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
120
 
Ordonnantie van de municipaliteit der Stad Groningen, Gestatueert op de Taxt der Vrachten van de Beyrt-schepen varende op Amsterdam.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum