Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reglement aantal treffers: 315
titeltypemuseumafbeelding
61
02367.01 
'Reglement van de Groenlandtsche visscherije ......' (1722)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
62
02367.02 
'Reglement van de Groenlandtsche visscherije ......' (1722)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
63
02367.03 
'Reglement van de Groenlandtsche visscherije ......' (1722)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
64
02367.04 
'Reglement van de Groenlandtsche visscherye ....' (1722)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
65
02367.05 
'Reglement van de Groenlandtsche visscherye ....' (1722)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
66
02514 
'...Ordonnantie beroerende het vangen ... van den Haring ..' (1767)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
67
02515 
'Secrete ordres voor de ...Vent-jagerye tussen ... Maas, en 't Noorder Quartier'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
68
02516 
'Reglement voor het committé tot de zaaken van de Groote Visscherye' (1795)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
69
02543 
Reglement betreffende de Krijgstucht
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
70
02853 
Reglement voor de respective Collegien ter Admiraliteyt ende de Collonels van de Regimenten Mariniers
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
71
03028 
Militair tuchtrecht
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
72
03175 
Reglement op de exercitien en de schietoefeningen met de revolver en de exercitien met de blanke wapenen bij de Koninklijke Marine, 1923
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
73
03456 
Reglement betreffende de Krijgstucht
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
74
03570 
'Huishoudelijke bepalingen voor commissarissen ...'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
75
03610 
Reglement, waer naer de respective Collegien ter Admiraliteyt, mitsgaders de Collonels van de Regimenten, gedestineert tot den dienst ter Zee, sich sullen hebben te gedragen
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
76
03890.14 
Stukken uit de administratie van de scheepswerf 'Voorwaarts' te West-Graftdijk
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
77
04826 
Reglement betreffende de krijgstucht
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
78
04850 
Reglement van de Groenlandsche Visserije
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
79
04950 
Notificatie over 'uitoefeneing der Groote of Zout-Haring visscherij'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
80
05961 
Reglement betreffende de krijgstucht voor Nederlands-Indie
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum