Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reglement aantal treffers: 315
titeltypemuseumafbeelding
241
DB7870 
Algemene samenvatting van de voornaamste bepalingen van de statuten en van het pensioenreglement
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
242
DB7871 
Reglementen van de Onderlinge Verzekerings-Mij.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
243
DB7872 
Statuten en Huishoudelijke Reglement van de Onderl. Verzekerings-Maatschappij Compact 'De Eendracht'
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
244
DB7873 
Tarieven en Reglement
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
245
DB7875 
Vrijwillige Ziekenfondsverzekering voor zeelieden en hun gezinnen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
246
DB7973 
Reglement van de ondernemingsraad van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. 1955
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
247
DB7974 
Reglement van de ondernemingsraad van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. 1959
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
248
DB7975 
Reglement van de ondernemingsraad van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. 1955
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
249
DB8734 
Statuten en Reglement Stichting Pensioenfonds voor het walpersoneel van de N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij gevestigd te 's-Gravenhage
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
250
DB8792 
Pensioenregeling voor het vaste personeel van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
251
DB9043 
Reglement van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam met uniformvoorschriften
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
252
DB9048 
Règlement relatif a la visite des bateaux du Rhin (Verordening inzake de inspectie op de Rijn)
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
253
DB9193 
Documenten betreffende de N.V. scheepswerf en machinefabriek De Biesbosch-Dordrecht
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
254
DB9344 
Reglement voor het bezoek en gebruik van de bibliotheek van het Nationaal Technisch Scheepvaartkundig Museum
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
255
DB9391 
Statuten en Reglementen van het corps van leerlingen der zeevaartschool in het Zeemanshuis te Amsterdam
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
256
DB9392 
Reglement voor scheepsgezellen van dek- en machinedienst
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
257
DB9400 
Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging van Scheepsbevrachters in Nederland
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
258
DB9509 
Statuten, huishoudelijk- en bijzonder reglement van de Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland [CEBOSINE]
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
259
DB9510 
Stichting Pensioenfonds 1937 der Holland-Amerika Lijn - Grondregelen en pensioenreglement, 1 januari 1966.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
260
DB9516 
Reglement voor Scheepsofficieren
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam