Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reglement aantal treffers: 315
titeltypemuseumafbeelding
21
 
Reglement en programma's voor de examens ter verkrijging van de diploma's als schipper voor de binnenvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
22
 
Reglement en programma's voor de examens ter verkrijging van de diploma's als machinist voor de binnenvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
23
 
Règlement de navigation
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
24
 
Règlement de navigation
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
25
 
Het nieuwe vaarreglement : reglement ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het rijk, die voor de scheepvaart openstaan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
26
 
Dictionary of commodities carried by ship
maker:  Garoche, Pierre
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
27
 
Piloting, seamanship and small boat handling : a practical treatise dealing with those branches of motor boating with which every yachtsman should be familiar : a complete illustrated course on small boat work with many suggested questions and problems to be solved
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
28
 
Wegwijzer voor de binnenvaart in de haven van Rotterdam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
29
 
Praktische toepassing en verklaring van het nieuwe vaarreglement
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
30
 
Regulations for the electrical and electronic equipment of ships with recommended practice for their emplementation
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
31
 
150 Jahre Zentral-Kommission für die Rheinschiffahrt = 150 years Central Commission for Rhine-Navigation = 150 années Commission Centrale pour la Naviagtion du Rhin = 150 jaar Centrale Commissie voor de Rijnvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
32
 
Het gebruik van veiligheidslampen, gasmaskers en zuurstoftoestellen aan boord : handleiding
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
33
 
Het nieuwe Binnenaanvaringsreglement 1 october 1926, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van den 28en Augustus 1926(Staatsblad no.317), gewijzigd bij K.B. van 4 Juli 1935(Staatsblad no. 426) met toelichtingen artikelsgewijze en bijlagen: Kaart van Nederland en door teekens voorgestelde geluidseinen.
maker:  Salomons, K.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
34
 
Reglement betreffende de krijgstucht (vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 31 juli 1922, Staatsblad No. 476, en gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 17 juni 1927 (stb. 182), bij KB van 27 april 1931 (Stb. 174), bij KB van 6 februari 1954 (Stb. 52) en bij Koninklijk Besluit van 15 juni 1962, nr 23 ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
35
 
Laveren om de Schelde : kroniek van de Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart vanaf 1839
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
36
 
Wedstrijdzeilen in midzwaardboten : grondbeginselen, strategie, tactiek, techniek en psychologie
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
37
 
Reglement vervoer benzine: koninklijk besluit van 9 mei 1957 (Stb. 220), houdende vaststelling van voorschriften betreffende het vervoer van benzine te land anders dan langs spoorstaven.
maker:  Algera, J.Gieben
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
38
 
Reglement voor scheepsofficieren dienstdoende aan boord van schepen metende 500 b.r.t. of meer. Reglement voor scheepsgezellen van dek- en machinedienst dienstdoende aan boord van schepen metende 500 b.r.t. of meer. Reglement voor scheepsgezellen van de civiele dienst dienstdoende aan boord van sche...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
39
 
Tramp ship agency practice
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
40
 
Reglement voor scheepsgezellen, dienstdoende aan boord van schepen in de grote handelsvaart, behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomsten A en B, zoals van kracht sinds 1 april 1981.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam