Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reglement aantal treffers: 315
titeltypemuseumafbeelding
161
2750 
Aanvaringsrecht I en II
maker:  Dam, W.A.C. van
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
162
30493 
Statuten der Holland-China Handelscompagnie
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
163
30999 
Reglement voor de Haven der Stad Amsterdam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
164
31608 
Statuten : Naamloze Vennootschap Scheepsbouw Maatschappij "Nieuwe Waterweg" gevestigd te Rotterdam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
165
32033 
Voorschrift op den velddienst en het pionieren voor de Koninklijke Nederlandsche Marine
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
166
32341 
Statuten van de Vereeniging het Marinefonds : goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 mei 1889, no. 30, 13 juli 1891 no. 30, 29 juni 1893 no. 30 en 15 juli 1895, no. 40
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
167
32474 
Waterschoutsambt, te Antwerpen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
168
33880 
Reglement op het baggeren, graven en visschen van voorwerpen en het werpen van grond of andere zinkende stoffen in de rivieren, onder beheer van het Rijk, en langs de zeekusten, onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijke besluiten van 15 Februari 1892 en 17 April 1894 (Staatsbladen no. 4...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
169
38025 
Leerboekje voor het zich eigen maken van de meest onontbeerlijke kennis van het Binnenaanvarings- en het Rijnvaartreglement, benevens van enkele bepalingen uit het Algemeen Reglement van Politie en de Reglementen ter beveiliging der Spoorbruggen voor Binnenvaartscholen
maker:  Keijzer, T.P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
170
38819 
Ampliatie van de ordonnantie op de veer-scheepen, tusschen de stad Groningen en den Oldampte : van den 22. september 1655. en ingevolge Raads resolutie in dato den 8. november 1706. gerenoveert
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
171
400000794 
Verslag omtrent den staat en de werkzaamheden der Maatschappij tot Nut der der Zeevaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
172
42335 
Verslag van de commissie : ingesteld bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken, voorzitter van den raad van ministers, van 7 december 1922. No. 538a, kabinet M.R., met de opdracht te onderzoeken in hoeverre een meer economisch gebruik der onder verschillende instellingen en administr...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
173
42631 
Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op de binnenwateren, met toelichting en figuren tot toelichting in kleurendruk alsmede de stelsels van betonning en stormseinen
maker:  Visser, F.R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
174
42846 
Reglement voor de kanalen en daartoe behoorende werken der Overijsselsche Kanalisatie-Maatschappij
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
175
42875 
Verzameling van officieel stukken, betrekkelijk den toestand van de Vecht als boezem, bijeengebracht uit de notulen en de verslagen van de Provinciale Staten van Utrecht, 1861-1865
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
176
42903 
Beschrijving van de haven van Vlissingen, met tarieven en reglementen
maker:  Beker, W.G.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
177
43727 
Algemene Baksorder, 1956
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
178
43864 
Reglement voor de examens ter verkrijging van een diploma als machinist aan boord van koopvaardijschepen.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
179
44461 
Handelsregtelijke aanteekeningen : III over de nieuwe Rijnvaart-conventie. De Rijnvaart-regter
maker:  Asser, T.M.C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
180
5485 
Plan en grondwetten van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, gesticht in den jare 1769 door Steven Hoogendijk
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam