Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = reglement aantal treffers: 315
titeltypemuseumafbeelding
121
1993.1594 
Statuten, huishoudelijk reglement en reglement der jachthaven van de Zeilvereniging 'Het Y' te Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
122
1993.1595 
Statuten, huishoudelijk reglement en reglement der jachthaven van de Zeilvereniging 'Het Y' te Amsterdam : gewijzigde versie
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
123
1993.4154 
Reglement betreffende de krijgstucht
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
124
1993.4524 
Reglement van de Internationale Zeilwedstrijd-Unie ( International Yacht Racing Union )
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
125
1994.0046 
Reglement voor het Korps Mariniers : VIIIste hoofdstuk, tweede deel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
126
1998.0639 
Documenten betreffende de gages van koopvaardijofficieren [2 stuks]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
127
200004692 
Over de wenschelijkheid van een afzonderlijk keuringsreglement voor de Marine
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
128
200007743 
Besluit van den 10den Januari 1888, no. 1, houdende afkondiging van het reglement van politie op de vaart door de sluis aan den Leidschendam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
129
2002.0310 
Gildebrief van het schippersgilde St. Antonis in Doesburg
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
130
2004.5495 
Reglement voor de werklieden
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
131
2004.5496 
Reglement voor de Ondernemingsraad
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
132
2004.5497 
Reglement voor de Ondernemingsraad
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
133
2004.5620 
Stukken behorend bij het Bemetel-examen voor het vak houtbewerken
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
134
2005.0342 
Reglement van orde voor de kweekelingen van de kweekschool voor de zeevaart Prins Hendrikkade 189 Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
135
2005.0343 
Reglement van orde voor de kweekelingen van de kweekschool voor de zeevaart Prins Hendrikkade 189 Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
136
2005.0355 
Reglement van orde voor de kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart Prins Hendrikkade 189 Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
137
2006.1725 
Reglement loon - en arbeidsvoorwaarden voor scheepsofficieren
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
138
2010.1314 
Wedstrijd-reglement in 50 plaatjes
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
139
2010.1315 
Aanvulling Zeilwedstrijdreglement : Supplement bij het internationale zeilwedstridreglement 1993-1996. Van kracht vanaf 1 januari 1994.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
140
2010.1316 
Reglement Sintrale Kommisje Skûtsjesilen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum