Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = rederijen aantal treffers: 212
titeltypemuseumafbeelding
161
 
Van mannen en de zee: een eeuw Vlaamse zeevisserij 1875-1975
maker:  Poppe, Marcel
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
162
 
Rapport dd. 5 September 1949 uitgebracht aan de Redersvereniging voor de Nederlandse Zeevisserij betreffende het opstellen van richtlijnen voor een meer uniforme administratie van de kosten en de opbrengsten in het haringdrijfnetvisserijbedrijf, no. 1478
maker:  Haks, H.D.A.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
163
 
Rapport dd. 23 November 1949 uitgebracht aan de Redersvereniging voor de Nederlandse Zeevisserij betreffende het opstellen van richtlijnen voor een meer uniforme administratie van de kosten en de opbrengsten in het trawlvisserijbedrijf, no. 1523
maker:  Haks, H.D.A.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
164
 
Bepalingen voor de vereeniging der Zout-haring-reederijen in Zuid- en Noord-Holland
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
165
 
Firma Hoogendijk, Betz & de Willigen: Rederij in de Franse tijd, 1809-1812
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
166
 
De grote visserij in Nederland, ontwikkelingen en perspectieven
maker:  Jager, J. de
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
167
 
N.V. Halcyon Lijn Rotterdam. Opgericht 14 juli 1920
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
168
 
400 Jahre grosse deutsche Heringsfischerei Loggerfischerei
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
169
 
Scheepvaart in de twintigste eeuw /
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
170
 
Geschiedenis Koninklijke Van Ommeren NV 1839-1999
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
171
 
Toelichtingen bij het rekeningschema voor logger-rederijen
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
172
 
Visserijschepen
maker:  Schokker, Jan
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
173
 
war die Zeit der deutsche Loggerfischerei
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
174
 
Overzicht van schepen en schippers van de rederijen: Vlaardingsche Stoomvisscherij; Zeevisscherij Mij.Rotterdam en Tilly, periode 1901-1957
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
175
 
Handvesten, octroyen, privilegien en regten, aan de stede Vlaardingen, zoo by de graaven, als by de Staaten, van Holland en Westvriesland vergunt of bevestigt, of door onderhandelingen, verbintenissen en overeenkomsten van de regeerders dier stede voor de poorters verkregen : mitsgaders oude keuren...
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
176
 
Naamlyste van de boekhouders, schepen, en stuurluiden der haringbuysen in 't jaar 1726, van Enchuysen ter haringvisscherij uitgevaren [fotokopie]
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
177
 
Vol en Zoet ; een geschiedenis in woord en beeld van de Nederlandse Noordzeevisserij tussen 1900-1975
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
178
 
Meerburg en Katwijk : vier generaties reders en bestuurders
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
179
 
1895-1920. N.V. Visscherij-Maatschappij 'Vlaardingen' gevestigd te Vlaardingen [kopie]
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
180
 
Harpoeniers en robbenjagers : Nederlandse walvisvaart en zeehondenjacht in de 19de eeuw
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen