Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = poolexpeditie aantal treffers: 141
titeltypemuseumafbeelding
121
2016.0686 
Nova Zembla
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
122
2016.0687 
Gevangen in het ijs : Willem Barentsz overwintert in het Behouden Huys 1596-1597
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
123
2475 
De Nederlandsche Pool-expeditie, 1882-83
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
124
30805 
The romance of exploration
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
125
3098 
Balthasar de Moucheron : een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
126
31339 
Van verre zeeën : aardrijkskundig leesboek voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
127
32555 
De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee in den zomer van 1878
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
128
3377 
Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart, uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaren 1819 en 1820, door de schepen The Hecla en The Griper
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
129
34345 
Naar de uiteinden der aarde : per slede en door de lucht : een halve eeuw Pool-ontdekkingen
maker:  Gescher, F.M.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
130
35176 
Helden der Noordpool
maker:  Kramer, J.G.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
131
3721 
De tocht van de "Krassin" : het authentieke verhaal van de avonturen der hulp-expeditie, welke werd uitgerust ter redding van de verongelukte "Italia"-bemanning
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
132
39976 
Die Entdeckungsreisen in alter und neuer Zeit : eine Geschichte der geographischen Entdeckungen mit besonderer Berücksichtigung des 19. Jahrhunderts
maker:  Stein, Gerhard
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
133
44313 
Carl Weyprecht, de ontwerper van het internationaal plan tot wetenschappelijk onderzoek der poolstreken
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
134
44314 
Peary en het Pool-record
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
135
45306 
De Noordpool ontdekt : reisverhaal van den ontdekkingsreiziger
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
136
4862 
Op de top van de wereld : de Russische Noordpoolexpeditie en de overwintering van Papanin en zijn mannen op de drijvende ijsschots 1937-1938
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
137
5551 
De Nederlanders en de Noordpoolexpeditiën : voordracht, gehouden te Amsterdam in de algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap, den 10 april 1875
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
138
9294 
Argonauts of the south : being a narrative of voyagings and Polar seas and adventures in the Antarctic with Sir Douglas Mawson and Sir Ernest Shackleton
maker:  Hurley, Frank
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
139
S.1555(24) 
Verslag van den vijfden tocht van de Willem Barents naar de noordelijke ijszee in den zomer van 1882
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
140
S.1716(2) 
[ Stukken en correspondentie, lopende van 1878 - 1886 en afkomstig van de luitenant ter zee A. de Bruyne, betrekking hebbend op de tochten van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee en op de Nederlandse poolexpeditie van 1882 - 1883 met de 'Varna']
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum