Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = koopman aantal treffers: 91
titeltypemuseumafbeelding
61
 
Een cultuur tussen vervreemding en eigenheid
maker:  Stols, E.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
62
 
Christoffel Brants, zakenman en vriend van Peter de Grote
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
63
 
Nederlandse opiumhandel in de Levant
maker:  Schmidt, Jan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
64
 
'Klippen veel hooger als de Wester Thooren' : de reis van VOC-koopman Van Wuysthoff naar Laos (1641)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
65
 
Kooplui met een eigen leger
maker:  Knaap, Gerrit
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
66
 
Exotische schatten
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
67
 
Oost-Indische trofeeën : vier portretbeelden van ongebakken klei in de collectie van het Zeeuws Museum
maker:  Shih, Yichieh
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
68
 
Verlossing van Christenslaven in Barbarije
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
69
 
Amsterdammers met oesterputten te Petten
maker:  Belonje, J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
70
11261 
Hout en schepen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
71
14819 
Hout en schepen : de groei van de Hollandsche koopmansfamilie Gips
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
72
2000.0729 
Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578 - 1630)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
73
2013.0008 
Südsee-Tagebuch eines Bremer Kaufmanns (1845 - 1848)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
74
2013.0790 
Jacob Eilbracht 1738-1804 : Een leven in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie
maker:  Krikhaar, Fieke
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
75
2876 
Louis de Geer, 1587-1652
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
76
3098 
Balthasar de Moucheron : een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
77
34752 
De privaatrechterlijke toestand van den Nederlandschen koopman in de landen van den Islam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
78
36476 
Koopmans verlustiging, of volledige beschryving van alles, wat den koophandel en scheepvaart van alle volkeren der waereld, van de oudste tyden toto heden toe, betreft. Alles theoretische en practisch, of beschouwende en oefenende verhandeld
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
79
3799 
Verkenner in koopmansland : Jan van Riebeeck
maker:  Haantjes, J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
80
3871 
De Nederlandsche koopman : nieuw volledig handboek voor den handelsstand : een vraagbaak voor den koopman, koopmansbediende en winkelier, een gids voor elk die in den handel wenscht opgeleid te worden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam