Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = haringdrijfnetvisserij aantal treffers: 201
titeltypemuseumafbeelding
81
 
Overeenkomst getroffen tusschen het Britsche gouvernement en de reedersvereeniging voor de Nederlandsche haring-visscherij op 26 aug. 1916
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
82
 
Statuten van de reedersvereeniging voor de Nederlandsche haringvisscherij, gevestigd te 's-Gravenhage; opgericht 16 dec. 1914; goedgekeurd bij K.B. van 17 april 1915, no. 34
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
83
 
Statuten en algemeen huishoudelijk reglement der reedersvereeniging voor de Nederlandsche haringvisscherij; na de wijzigingen, daarin aangebracht door de algemene vergadering van 7 Oct. 1924.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
84
 
Op de loggers
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
85
 
Advies over de haringvisscherij bij de overweging der wet van 18 maart 1818 over dit onderwerp uitgesproken
maker:  Kemper, J.M.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
86
 
Short treatise on the Holland Herring fishing, its grades and qualities
maker:  Pot Fzn, J.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
87
 
Firma Hoogendijk, Betz & de Willigen: Rederij in de Franse tijd, 1809-1812
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
88
 
Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
89
 
kaken en de haringvisserij.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
90
 
Haringvisscherij [lemma uit] Nederlandsch Handelsmagazijn 1843
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
91
 
Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery : met veele byzonderheden daar toe betreklyk ... / met XXI. fraaye krt. en plt. vercierd. door D. de Jong, H. Kobel en M. Salieth
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
92
 
Vlaanderens haringbedrijf in de Middeleeuwen
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
93
 
crisis in het haringbedrijf te Oostende en te Damme van 1437 tot 1441
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
94
 
omvang van Vlaanderens haring- en zoutevisbedrijf op het einde van het Frans- Bourgondisch conflict (1482); voordracht gegeven op 30 nov.1962
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
95
 
Rekening van de Nieuwpoortse haringvangst en konvooiering van 1471 (met verklarende woordenlijst van R.de Bock)
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
96
 
Simulatie-experiment zeeviserij
maker:  Kuipers, H.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
97
 
Observations made upon the Dutch fishing about the year 1601
maker:  Keymors, J.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
98
 
gemeenschappelijke grote visserij van de Nederlanden in de 16e eeuw
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
99
 
pêche et la marine Dunkerquoises vers 1300
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
100
 
Biervlietse kaakharingproductie in de jaren 1426 en 1427
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen