Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = handelsverkeer aantal treffers: 85
titeltypemuseumafbeelding
61
30140 
Algemeene beschrijving van vreemde havens en zeeplaatsen buiten Europa : ten dienste van kooplieden, zeevarenden, cargadoors, assuradeuren en allen, die verder met den zeehandel en de scheepvaart in betrekking staan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
62
30477 
Der Rhein in seiner technischen und wirthschaftlichen besonders auch verkehrstarifarischen Bedeutung
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
63
31473 
Handelstechniek : leiddraad bij de studie der algemeene handelskennis
maker:  Knop, G.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
64
31819 
Die Zukunft der Rheinschiffahrt nach dem Weltkrieg und dem Versailler Vertrag mit besonderer Berücksichtigung der Oberrheinfragen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
65
32018 
Einrichtungen für die Binnen-Schiffahrt an deutschen u. holländischen Handelsplätzen : Bericht über eine im Auftrage der Handelskammer unternommene Informationsreise
maker:  Gras, Wolfgang
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
66
32061 
Stoomvaart Vlissingen-New York : handelingen en bescheiden betreffende het voorstel van vijf leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
67
32069 
Exploitation des ports maritimes
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
68
32082 
A dictionary, practical, theoretical and historical, of commerce and commercial navigation
maker:  McCulloch, J.R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
69
32093 
Versnelde gemeenschap tusschen Java en Nederland : behandeld in de afdeeling koophandel en maatschappij Felix Meritis naar aanleiding eener voorlezing over het Britsche stoomschip Leviathan, gehouden den 26 november en 3 december 1857
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
70
32095 
Eene Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart- en Spoorwegverbindingmaatschappij
maker:  Daum, G.C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
71
32297 
Übereinkunft unter den Uferstaaten des Rheins und die Schiffahrt dieses Flusses sich beziehende Ordnung = Convention entre les gouvernements des états riverains du Rhin et réglement relatif a la navigation du dit fleuve
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
72
32300 
De haven van Antwerpen en de economische conferencie van Parijs
maker:  Oboussier, Max
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
73
32458 
Deutschlands Anteil an Welthandel und Weltschiffahrt
maker:  Harms, Bernhard
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
74
32520 
Die Hauptwege des Weltverkehrs
maker:  Hennig, Richard
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
75
35184 
Stoomvaart Vlissingen-New York : ontwerp van wet en memorie van toelichting
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
76
37106 
Plan tot daarstelling van eeene geregelde driemaandelijke pakketvaart voor passagiers en stukgoederen tusschen Nederland en Java met ijzeren schroef-stoomschepen
maker:  Scheffer, C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
77
3775 
De haven van Rotterdam : een onderzoek naar de oorzaken van haar economische beteekenis in vergelijking met die van Hamburg en Antwerpen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
78
42288 
Le port de Rotterdam
maker:  Neiszen, J.H.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
79
43854 
Stoomvaart op Amerika. Brief der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht, aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
80
44614 
The ports for Central Europe, Seeverkehr : twee voordrachten uit den internationaal-economischen cursus te Rotterdam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam