Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = geschiedschrijving aantal treffers: 162
titeltypemuseumafbeelding
41
 
Kijken naar geschiedenis : onderzoeken en tentoonstellen van historische voorwerpen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
42
 
Historia, dat is een verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe der seer vermaerder zee- ende coopstadt Enchuysen, met sijn gheleghentheyt ende wat daer mede gepasseert is van den jare 1353, doen sij eerst ghepreviligeert wert door Hert[oge] Willem haren heere, tot desen tegenwoordigen jare...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
43
 
Het lange leven van het pamflet : boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
44
 
Jan van Riebeeck tussen wal en schip : een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
45
 
De lieveling van de zee
maker:  Tettero, Jan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
46
 
De cirkel doorbroken : met nieuwe ideeën terug naar de bronnen : opstellen over de Republiek
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
47
 
'Onbevooroordeeld'? : vijfenzeventig jaar geschiedschrijving bij de Koninklijke Marine 1912-1987
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
48
 
Reizen door de eeuwen heen : 100 jaar Linschoten-Vereeniging
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
49
 
Bibliography and archival guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
50
 
Meer verleden dan toekomst : geschiedenis van verdwijnend Nederland
maker:  Dekker, Rudolf
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
51
 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
52
 
Warfare and the age of printing : catalogue of early printed books from before 1801 in Dutch military collections with analytical bibliographic descriptions of 10,000 works
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
53
 
Friar Vicente do Salvador's historia do Brazil : history and politics in the 17th-Century Portuguese empire
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
54
 
Mirror of the seas : a centenary history of the Society for Nautical Research
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
55
 
Boeken met krijgshistorie : op verkenning in het oudste boekenbezit van Defensie : teksten van het symposium Warfare and the age of printing ter gelegenheid van het verschijnen van de catalogus van oude drukken aanwezig in het cultureel erfgoed van Defensie, Breda, Nederlandse Defensie Academie, 14 ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
56
 
Maritime history as global history
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
57
 
Pedro Páez's history of Ethiopia, 1622
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
58
 
Archival guide to the repositories in The Netherlands other than the National Archives
maker:  Bes, Lennart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
59
 
The Dutch Atlantic : slavery, abolition and emancipation
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
60
 
Singapore : a biography
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam