Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = geschiedschrijving aantal treffers: 162
titeltypemuseumafbeelding
141
28386 
Deutschlands Seemacht sonst und jetzt : nebst einem Überblick über die Geschichte der Seefahrt aller Völker
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
142
28389 
Die deutsche Flotte in großer Zeit : unter Mitwirkung deutscher Seehelden : mit vierzig farbigen Vollbildern nach Originalen von Prof. Willy Stöwer, zahlreiche Textbilder
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
143
28397 
Die österreichisch-ungarische Kriegsmarine im Weltkrieg
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
144
28403 
Ymuiden en het Noordzeekanaal
maker:  Cohen, Fré
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
145
28405 
Kaiser Wilhelm II. und die Marine
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
146
28431 
Onderzeeërs 1902 - 1906 : typen en hunne ontwikkeling, eigenschappen, tekortkomingen, waardeoordeelen en beschouwingen (met 12 afbeeldingen)
maker:  Thierens, A.E.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
147
3050 
Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
148
3440 
Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
149
35261 
Brandt's leven van De Ruiter : bloemlezing : een leesboek bij het onderwijs in de Nederlandsche taal en letterkunde voor hoogere burgerscholen en gymnasien
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
150
39658 
Van wingewest naar zelfbestuur in Nederl. Indië
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
151
40086 
Native education : Ceylon, Java, Formosa, the Philippines, French Indo-China, and British Malaya
maker:  Wyndham, H.A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
152
42492 
Ymuiden en het Noordzeekanaal
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
153
42910 
Historische schetsen
maker:  Thorbecke, J.R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
154
43012 
Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
155
43027 
Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland; voorgevallen in sprokkelmaand MDCCCXXV, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
156
44285 
De inneming van Den Briel
maker:  Wijnbeek, D.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
157
44341 
Pirogues et pagaies
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
158
5818 
Die Stettiner Eisbrecher 1889-1939
maker:  Berger, Alfred
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
159
6056 
Gedenkboek naar aanleiding van het feit, dat 25 jaar geleden de Arbeidsinspectie gesteld werd onder leiding van den Directeur-Generaal van den Arbeid : 1909-1 september-1934
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
160
6138 
Hundert Jahre Geschichte der Maschinenfabriek Augsburg-Nürnberg 1840-1940
maker:  Büchner, Fritz
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam