Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = geschiedenis (documentsoort) aantal treffers: 4316
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Geschiedenis der achttiende eeuw en der negentiende tot den ondergang van het Fransche Keizerrijk; 2e druk, gedeeltelijk opnieuw naar de 4e ... Hoogduitsche uitgaaf vertaald en geheel herzien door P. van Os
maker:  Schlosser, F.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
 
The British navies in the second world war; with 22 plans
maker:  James, W.M.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
 
Nouveau Larousse illustré : dictionnaire universel encyclopédiqueTome premier
maker:  Augé, Claude
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
 
Atlas Larousse illustré
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
 
Brieven over marine en kustverdediging
maker:  Gobee, T.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
 
The rise of the Dutch Republic; a history; in 3 volumes
maker:  Motley, J.L.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
 
De strijdende Koopvaardijvloot
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
 
De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
 
Woensdag 11 October 1797; de slag bij Kamperduin
maker:  Mulert, F.E.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
 
The Cambridge modern history; planned by the late Lord Acton
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
 
The rise of the Dutch republic ...; with an introduction by C. Shorter; in 3 volumes
maker:  Motley, J.L.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
 
Adresgids geschiedbeoefening en musea Noord-Holland
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
 
Grote Winkler Prins : Deel 1 : A-Amor
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
 
Elsevier wereldgeschiedenis : geschiedenis en beschaving van het Westen in drie delen. Deel 1: van prehistorie tot renaissance.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
 
Placaet ende ordonnantie, nae de welcke hier te lande het last-geldt geheven sal worden op alle schepen soo ter zee als over de wadden inkomende ende uytgaende; in date ... 1652
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
 
Historische Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans ter gelegenheid van zijn 25-jarig jublileum als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders; 1904-7 Maart-1929
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden : 1813-1815
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden : 1813-1816
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden : 1813-1817
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum