Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = binnenvaart aantal treffers: 2889
titeltypemuseumafbeelding
61
 
La navigation intérieure en France
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
62
 
Die Geschichte der Schiffahrt auf dem Thuner- und Brienzersee
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
63
 
British canals : an illustrated history
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
64
 
Ronde en platbodemjachten
maker:  Huitema, T.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
65
 
Een eeuw Nederlandse binnenvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
66
 
Seeschiffe im Binnenland : der kombinierte Binnen-Seeverkehr in Deutschland
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
67
 
Het Binnenaanvaringsreglement 1 october 1926 : vastgesteld bij Koninklijk Besluit van den 28en augustus 1926 (Staatsblad No. 317), gewijzigd bij K.B. van 24 juli 1935 (Staatsblad No. 426) met toelichtingen artikelsgewijze en bijlagen: Kaart van Nederland en door teekens voorgestelde geluidseinen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
68
 
La flotta di Venezia : navi e barche della Serenissima = The Venetian fleet
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
69
 
Maritiem Zeeland op de grens van land en water : 125 jaar Zeeuwse scheepvaart in woord en beeld
maker:  Heijkoop, Cor
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
70
 
Onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van het goederenvervoer door de binnenscheepvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
71
 
Zeilen en toervaren
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
72
 
Schiffischer Wortschatz des Schweizer Rheinschiffers
maker:  Streuli, G.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
73
 
Schweizerische Binnenschiffahrt : Vademecum 1982
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
74
 
Statistiek van de scheepvaartbeweging 1982
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
75
 
Statistiek van de internationale binnenvaart 1982
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
76
 
De kolenlijn : het zwarte goud
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
77
 
Het water dun : compact "De Onderlinge Vriendschap" 1835-1985 : 150 jaar
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
78
 
Proud bargemen : Rotterdam and the Rhine
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
79
 
Het lot van de binnenvaart in de oorlog : Nederlandse schippers moesten Hitler helpen Engeland te veroveren
maker:  Berman, M.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
80
 
Vom Meer zum Bodensee : der Hochrhein als Großschiffahrtsweg
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam