Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = bestuur[gezagsuitoefening] aantal treffers: 73
titeltypemuseumafbeelding
41
 
De Sidney's in de Nederlanden
maker:  Bruin, M.P. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
42
 
De nadagen van Herman Willem Daendels
maker:  Gabriëls, Jos
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
43
 
Windvaan in een grillige tijd
maker:  Schoots, Hans
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
44
 
Jaarverslag .... Stichting help de Hudson
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
45
10954 
Beschrijving van Suriname : historisch-, geographisch- en statistisch overzigt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
46
11215 
De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Mr. H.W. Daendels over Java en onderhoorigen (1808-1811)
maker:  MacKay, D.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
47
11216 
Geschiedenis van de Nederlandsche Oost-Indische bezittingen
maker:  Meinsma, J.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
48
11217 
Verzameling van instructiën, ordonnanciën en reglementen voor de regering van Nederlandsch Indië vastgesteld in de jaren 1609, 1617, 1632, 1650, 1807, 1815, 1818, 1827, 1830 en 1836, met de ontwerpen der staats-commissie van 1803 en historische aanteekeningen
maker:  Mijer, Pieter
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
49
11219 
Het Nederlandsch-Indisch bestuur in het midden van 1817 : naar oorspronkelijke stukken
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
50
11223 
Nederlandsche commissarissen aan de Kaap, 1657-1700
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
51
11224 
De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie : verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief : tweede reeks (Buitenbezittingen)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
52
12534 
Generaal Swart, pacificator van Atjeh
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
53
18864 
Historie Naturael ende Morael van de Westersche Indien : Waer inne ghehandelt wordt van de merckelijckste dinghen des Hemels, Elementen, Metalen, Planten ende Ghedierten van dien: als oock de Manieren, Ceremonien, Wetten, Regeeringen ende Oorloghen der Indianen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
54
1923 
Suriname, 1900-1940
maker:  Traa, A. van
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
55
26127 
Daar wèrd wat groots verricht.... : Nederlandsch-Indië in de xxste eeuw
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
56
3317 
Overzigt van den staat der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, onder het bestuur van den gouverneur-generaal Herman Willem Daendels ... : ter betere kennis en waardeering van 's mans willekeurig en gewelddadig bewind
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
57
33862 
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van de vestiging van het erfstadhouderschap in de mannelijke en vrouwelijke linie tot aan 's lands verlossing uit de inlijving in het Fransche keizerrijk
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
58
35191 
Geschiedenis van Java
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
59
3742 
Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen : naar oorspronkelijke stukken : [avec des documents en appendice.]
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
60
3743 
Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam