Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = arbeidsomstandigheden aantal treffers: 284
titeltypemuseumafbeelding
261
20786 
Zeemans-leven en zeemans-regt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
262
20908 
Taschenbuch für Schiffsingenieure und Seemaschinisten
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
263
27602 
Jagd im Atlantik : Unterseeboots-Kriegsberichte
maker:  Busch, Harald
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
264
31587 
Grundlagen der Fabriksorganisation
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
265
31863 
Ziekte of verminking van schepelingen (aanteekeningen op Art. 423 W. v. K.)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
266
32085 
Rapport over de volkshuisvesting aan boord van Nederlandsche koopvaardijschepen en zeevisschersvaartuigen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
267
32100 
Internationaal verdrag voor de beveiliging van menschenlevens op zee : verslag van de Nederlandsche delegatie over den arbeid van de conferentie betreffende de beveiliging van menschenlevens op zee, gehouden te Londen van den 12 november 1913 tot en met den 20 januari 1914
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
268
32136 
Desertie van schepelingen : artt. 390-393 S.W.B.
maker:  Löhnis, Eduard
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
269
32282 
Proposed international regulations and conventions for the protection of dock labour = Entwurf zu internationalen Vorschriften und Abkommen zum Schutze der Hafenarbeiter = Projet de convention et de règlement internationaux pour la protection des ouvriers des ports et docks = Utkast till internation...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
270
32741 
Wenken aan het toezicht houdend personeel (bazen, krassen, enz.) van stuwadoorsondernemingen, ter bevordering van de goede naleving der Stuwadoorswet
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
271
33917 
Grijpt de hamers! : vrije weergave van een preek, uitgesproken in de Remonstrantse Kerk te Oosterbeek, op 5 Aug. 1923, naar aanleiding van de Vlootwet
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
272
34146 
Arbeidersleven in Nederland : resultaten der enquête, ingesteld door het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen in het najaar van 1907 naar de wenschelijkheid en mogelijkheid van beperking van den arbeidsduur voor volwassenen tot 10 uren per etmaal en afschaffing, respectievelijk beperking van nacht- ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
273
34305 
Geschiedenis van het Antwerpsche turfdragersambacht (1447-1863) : omvattende de geschiedenis van de onvrije buideldragers, de 70-28 vrije turf- en houtskooldragers, de 4 weedewerkers van de Lakenhalle, de 8 beëdigde Koolmeters, de 6 wagenlieden van de houtskolen, de 10 wagenlieden van den turf
maker:  Prims, Floris
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
274
42467 
Vebetering van de haven te Delfzijl
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
275
42472 
Wet van 22 december 1949, houdende goedkeuring van het Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, ondertekend te Londen 10 juni 1948
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
276
43875 
Ontwerp voor de verbetering van de haven van Delfzijl
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
277
4758 
Internationaal verdrag voor de beveiliging van menschenlevens op zee : verslag van de Nederlandsche delegatie over den arbeid van de conferentie betreffende de beveiliging van menschenlevens op zee, gehouden te Londen van den 16den april tot den 31sten mei 1929
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
278
6056 
Gedenkboek naar aanleiding van het feit, dat 25 jaar geleden de Arbeidsinspectie gesteld werd onder leiding van den Directeur-Generaal van den Arbeid : 1909-1 september-1934
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
279
809 
Ontijdig schip-verlaten
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
280
A.0451(12) 
Statuten der Maatschappij tot Onderlinge Belooning en Ondersteuning van Handwerkslieden en Daglooners, genaamd Werkmans-hoop ontworpen door G. Broens jr.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum