Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = appendage[object] aantal treffers: 78
titeltypemuseumafbeelding
61
44012 
Stoomketels
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
62
44013 
Stoomketels
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
63
44043 
Scheepsstoomwerktuigkunde voor stuurlieden : deel I voor adspirant-3e stuurlieden
maker:  Vellinga, Tj.H.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
64
45140 
Die Dampfkessel : ein Lehr- und Handbuch für Studierende Technischer Hochschulen, Schüler Höherer Maschinenbauschulen und Techniken, sowie für Ingenieure und Techniker
maker:  Tetzner, F.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
65
6564 
Stork Babcock and Wilcox stoomketels
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
66
6566 
Marine boilers
maker:  Wyatt, C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
67
7761 
Korte beschrijving van de stoomketels/ hoofd- en hulpwerktuigen aan boord Harer Majesteits oorlogsschepen en leiddraad voor hunne behandeling, hoofdzakelijk samengesteld ten behoeve van het onderricht aan stokers der Koninklijke Nederlandsche Marine
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
68
7765 
Brochure over de toepassing van den oververhitten stoom aan boord van stoomschepen
maker:  Klein, N.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
69
7766 
Beginselen der stoomwerktuigkunde : leiddraad bij het onderwijs aan machinist-leerlingen en voor hen, die zich voorbereiden voor de examens van machinist a.b. van koopvaardijschepen
maker:  Jongkees, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
70
7787 
"Stoomwet" : wet van den 15den april 1869, Stbl. 69, zooals gewijzigd bij de wet van 22 Juni 1914, Stbl. 263, houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen en "Stoombesluit 1931" : besluit van den 3den Juni 1931, Stbl. 239, tot uitvoering van de Stoomwet en ter vervanging van...
maker:  Morré, J.P.P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
71
7789 
Leerboek der scheepswerktuigkunde voor stuurlieden
maker:  Renken, J.W.M.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
72
7794 
Scheepswerktuigkunde voor stuurlieden
maker:  Vellinga, T.H.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
73
7795 
Scheepsstoomwerktuigkunde voor adspirant-derde stuurlieden
maker:  Vellinga, Tj.H.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
74
7814 
Heissdampf-Maschinenanlagen : ihre Wirtschaftlichkeit und Wartung nebst einem Anhang : Kosten der Dampf- und Gaskraft
maker:  Schmidt, Max
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
75
8049 
Engine-room practice : a handbook for the Royal Navy and Mercantile Marine : treating of the management of the main and auxiliary engines on board ship
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
76
8231 
Marine and naval boilers
maker:  Lyon, F.Hinds, A.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
77
8570 
Die Dampfkessel nebst ihren Zubehörteilen und Hilfseinrichtungen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
78
9310 
Engineering knowledge for deck officers
maker:  Drover, F.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam