Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Verkeer aantal treffers: 103
titeltypemuseumafbeelding
21
 
Smellingera-land. proeve van een geakinde van de gemeente Smallingerland. Uitgegeven ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van Drachten 1641-1941.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
22
 
Nederland Waterland. Een nieuw leven voor gedempte grachten, vaarten, havens en beken.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
23
 
Friesland op de tweesprong.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
24
 
Het verkeer in den loop der tijden. Plaatjes-album.
maker:  Smith, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
25
 
Droege Fuotten. Onderzoeksgidsvoor de Friese waterstaatgeschiedenis.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
26
 
Tjerkwerd en de trekvaart, trekweg en trekschuit later stoomboot van Workum naar Bolsward.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
27
 
Baerderadiel. In geakunde.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
28
 
Geakunde Wûnseradiel.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
29
 
De civiele verdedigingsvoorbereiding in Nederland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
30
 
E.T.I.F. Sociaal-economisch rapport betreffende de gemeente Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
31
 
Leeuwarden tussen middeleeuwen en moderne tijd. Verkeersnetwerken, stedelijke systemen en economische ontwikkeling, ca. 1500 - ca. 1800.
maker:  Nijboer, Harm
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
32
 
Woudsend in de vorige eeuw.
maker:  Zondervan, D.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
33
 
Dam naar Ameland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
34
 
Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven.
maker:  Sluiter, J.W.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
35
 
Overzigt van den toestand der Gemeente Sneek in 1872.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
36
 
De langste spoorlijn van Friesland: hoe lang nog? Geschiedenis en toekomst van de spoorlijn Leeuwarden - Stavoren.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
37
 
Dokkum, beeld van een stad. Twaalf eeuwen stadsleven in woord en beeld.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
38
 
De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schiermonnikoog.
maker:  Huijsman, N.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
39
 
Welkom in Sneek. Concept beleidsnota Toerisme (oktober 2002).
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
40
 
Geschiedenis van het Nederlandse wegvervoer.
maker:  Jongsma, J.W.D.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum