Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = VOC aantal treffers: 1487
titeltypemuseumafbeelding
41
[vrl.nr. 20914] 
Instructien voor de eerste gezagvoerders op de schepen der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
42
[vrl.nr. 20984] 
Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China ...; met over de 150 afbeeltsels ...
maker:  Nieuhof, J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
43
[vrl.nr. 20994] 
Ordre op het preserveeren en uitdeelen van de dranken en andere natte waaren voor de eerste gezagvoerders [op schepen der Oost-Indische Compagnie enz.]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
44
[vrl.nr. 21018] 
De groote Bantamsche opstand in het midden der vorige eeuw; bewerkt naar meerendeels onuitgegeven bescheiden uit het oud-koloniaal archief ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
45
[vrl.nr. 21048] 
Stukken, Gedrukte, betrekking hebbend op de nederzetting aan Kaap de Goede Hoop, o.a. behelzende een verantwoording van het bewind in 1782
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
46
[vrl.nr. 21127] 
Journael ende historis verhael van de reyse gedaen by oosten de Straet le Maire, naer de custen van Chili, onder het beleyt van den heer Generael Hendrick Brouwer, inden jare 1643 ...; alsmede een beschryvinghe van het eylandt Eso soo alst eerst in 't selvige jaer door het schip "Castricum" bezeylt ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
47
[vrl.nr. 21130] 
Diarium oder Tage-Buch über dasjenige, so sich zeit einer neunjährigen Reise zu Wasser und Lande, meistentheils in Dienst der ... Niederländischen Ost-Indianischen Compagnie täglich begeben und zugetragen; mit Kupffern gezieret ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
48
[vrl.nr. 21380] 
Chineesche officieren te Batavia onder de Compagnie ...
maker:  Hoetink, B.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
49
[vrl.nr. 21430] 
Afgoderye der Oost-Indische heydenen door Philippus Baldaeus; opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door Dr. A.J. de Jong, met 13 platen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
50
[vrl.nr. 21447] 
A true Description of the mighty kingdoms of Japan and Siam by François Caron and Joost Schouten; reprinted from the English edition of 1663
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
51
[vrl.nr. 22133] 
Nota over de verrichtingen der Oost-Indische Compagnie bij de ontginning der goud- en zilveraders te Salida op Sumatra's Westkust
maker:  Verbeek, R.D.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
52
[vrl.nr. 22399] 
De Oost-Indische Compagnie en Quinam : De betrekkingen der Nederlanders met Annam in de XVIIe eeuw
maker:  Buch, W.J.M.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
53
[vrl.nr. 22403] 
De "Loffelycke Compagnie"; historisch overzicht der O.I. Compagnie
maker:  Kalff, S.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
54
[vrl.nr. 22404] 
Vies des gouverneurs généraux; avec l'abrégé de l'histoire des établissemens hollandais aux Indes Orientales ...; orné de leurs portraits ...; enrichi de plusieurs cartes, plans et figures ...; et suivi des "Considérations sur l'état présent de la Compagnie" par le Baron d'Imhoff
maker:  Bois, J.P.I. du
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
55
A.3544 
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
56
1989.0158/RA.1889 
Merchants, companies and commerce on the Coromandel coast 1650 - 1740
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
57
1989.0232/RA.1892 
Le "Mauritius" : la mémoire engloutie
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
58
1989.0236/RA.1895 
Tribuut aan China : Vier eeuwen Nederlands - Chinese betrekkingen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
59
1989.0276/S.7710 
Reys-Togten naar en door Oost Indiën ; Inwelke, de voornaamste landen, Koningryken, Steden, Eylanden, Bergen en Rivieren, met haare eigenfchappen, beneffens de Wetten, Godsdienst, Zeden en dragten der Inwoonders, en wat verder zoo van Dieren, Vrugten, en Planten aanmerkelyks in die Gewesten is ; nau...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
60
1989.0416 
De "Halve Maen" en de Fulton feesten te New York
maker:  Ruempol, E.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum