Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Reglementen aantal treffers: 190
titeltypemuseumafbeelding
161
 
Reglement van de afdeeling Vlaardingen der Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche visscherij; koninklijk goedgekeurd 1894.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
162
 
Reglement der naamloze Vennootschap Onderlinge Verzekering-Maatschappij "Vlaardingen" gevestigd te Vlaardingen.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
163
 
Besluit en reglement van het Fonds van Liefdadigheid"; de Vereeniging"te Maassluis
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
164
 
Rijksvoorschriften en bepalingen [bundel 1917-1926]
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
165
 
Notificatie: Reglement op de uitoefening der Groote of Zout-Haring Visscherij voor de Provintie Holland ingevolge art. 8 en 9 der wet van 12 Maart 1818 (Staatsblad no. 15) bevattende het inwendig bestuur derzelve (KB 5 Junij 1827)
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
166
 
Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche visscherij; statuten en reglementen; goedgekeurd bij K.B. 20 Nov. 1886 en gewijzigd bij K.B. van 25 Nov. 1907.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
167
 
Algemeen huishoudelijk reglement van de Reedersvereeniging voor de Nederlandsche haringvisserij gevestigd te 's-Gravenhage; opgericht 17 nov.1914; goegekeurd bij K.B. van 17 april 1915
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
168
 
tucht- en politiereglement voor de Hollands-Vlaamse krijgsvloot van buiskonvooiers van 1547; voordracht van 30 nov. 1963
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
169
 
Reglement der naamloze Vennootschap Onderlinge Verzekering-Maatschappij "Vlaardingen" gevestigd te Vlaardingen.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
170
 
Wijziging der statuten en reglementen van de Vereeniging ter Bevordering der Nederlandsche Visscherij.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
171
 
Reglement van de Bedrijfs-Ongevallen Regeling van de verzekerings-onderneming "Haringvisscherij-onderlinge".
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
172
 
Statuten en Reglement 1957.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
173
 
Huishoudelijk reglement voor den zuiderzeevisscherijraad.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
174
 
Officieel uitgaaf. Reglement van politie voor de visschershaven te IJmuiden, vastgesteld bij Kon. besluit van 19 Februari 1913 (Staatsblad no. 63).
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
175
 
nieuwe Binnenaanvarings Reglement 1 October 926, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van den 28en Augustus 1926 (Staatsblad No. 317), gewijzigd bij K.B. van 24 juli 1935 (Staasblad No. 426) ...
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
176
1989.0656/S.8022 
Het binnenaanvaringsreglement : met toelichtingen en aanschouwelijke voorstellingen ten dienste van het Binnenvaart-Onderwijs
maker:  Vos, A. deBraam, M.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
177
2010.1317 
Paul Elvström explains the yacht racing rules
maker:  Elvström, Paul
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
178
2010.1374 
Concept : Handleiding voor de organisatie en leiding van zeilwedstrijden.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
179
FSM-1984-177 
Bijlage van het Correspondentieblad voor Sneek en omstreken, inzake beurtdiensten.
maker:  Onbekend
voorwerpenFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
180
FSM-1986-347 
Bord met daarop het reglement voor de beurtdienst van Leeuwarden op Groningen.
maker:  Onbekend
voorwerpenFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum