Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Koninklijke Marine aantal treffers: 4812
titeltypemuseumafbeelding
4761
S.7143(0615) 
Midships : the Logbook of the graduating classes, 1948
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4762
S.7143(0634) 
Handleiding voor het gebruik van paravanen ( type L 1 ) : vastgesteld bij besch. van Min. van Defensie dd. 2 maart 1938 geheim litt. H 22
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4763
S.7143(0653) 
Zakboekje van den zeemilicien matroos Arie van den Linden, lichting 1914 ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4764
S.7143(0718) 
40 jaren Onderzeedienst 1906 - 1946 : uitg. ter gelegenheid van het veertig - jarig bestaan van Hr.Ms. Onderzeedienst
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4765
S.7143(0737) 
Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4766
S.7143(0827) 
Leidraad bij de beoefening der zeekrijgswetenschap ten dienste van luitenants ter zee der 1e klasse der K.M. Reserve
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4767
S.7143(0971) 
Instructieboek aan officieren van Commissarissen van het Vaderlandsch fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4768
S.7143(1016) 
Verhandeling over het bepalen der lengte op zee, door de afstanden van de maan tot de zon, of vaste sterren
maker:  Ekama, C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4769
S.7143(1032) 
Manuel des Marins, ou Dictionnaire des termes Marine
maker:  Bourdé
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4770
S.7143(1044) 
Biblia, Dat is, De gehele h. Schrift behelzende alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen bijbel, in onze Nederduitsche taale getrouwlyk overgezet. Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of Ophelderingen, accurate Summariën, gelykluidende Texten, Bijbelsche...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4771
S.7168(01) 
Memoriaal bijgehouden door de adelborst Philip de Kanter lopende van 11 juni 1894 tot na 5 juni 1895 ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4772
S.7168(02) 
Memoriaal bijgehouden door de adelborst 1e klas Philip de Kanter lopende van 3 september 1895 tot na 28 mei 1896]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4773
S.7182(01) 
Fac simile genomen uit eenen brief van den 2den Luitenant ter Zee J.C.J van Speijk, gericht aan zijn nicht Mevrouw De Dieu - van Tongeren [brief van 19 december 1830 ]]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4774
S.7182(06) 
Fac simile genomen uit een brief [ van 11 december 1830 ] aan Mevrouw de Dieu geb. Van Tonderen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4775
S.7204(01) 
Stuifzeetjes over "P 322"
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4776
S.7204(03) 
Hr.Ms. "De Zeven Provinciën" orderboek commandant deel 1A inwendige dienst
maker:  Gonggrijp, W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4777
S.7204(04) 
Brochure ter kennismaking met de Koninklijke Marine
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4778
S.7262(01) 
500 jaar marine
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4779
S.7269 
Erfprins : van Fort Lasalle tot Marinekazerne
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4780
S.7290 
De Mariniersbrigade 1943 - 1949 : wording en inzet in Indonesië
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum