Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Kloosters aantal treffers: 59
titeltypemuseumafbeelding
21
 
Met kruis en ploeg. Een terugblik in de historie vanaf het eiland der Schiere Monniken.
maker:  Mellema, Louise
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
22
 
Parochie van Sint Michael Woudsend 1337-1937. Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het 600-jarig bestaan der Parochie (...)
maker:  Brandsma, Titus
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
23
 
Skiednis van Menameradiel.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
24
 
Het klooster Thabor bij Tirns. Zijn stichting Rienck Bockema en de Heerschappie van Sneek.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
25
 
Fan Stientiid ont stentiid. Frysk skiednisboekje foar skoalle, leargong en selsstudzje.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
26
 
Worp van Thabor. Kronijk van Friesland. Vierde boek der Kronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van de vijftiende eeuw.
maker:  Worp Tyaerda
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
27
 
Spoorzoeken naar Gods Erf. Middeleeuwse Friese Kloosters.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
28
 
Schiermonnikoog, lytje pole.
maker:  Mellema, Louise
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
29
 
Strijd tegen het water. het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
30
 
Opsterlan, Skiednis fan in Wâldgritenij.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
31
 
Beneficiaal-boeken van Friesland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
32
 
Worp van Thabor, Kronijk van Friesland. Vijfde Boek der Kronijken van Friesland, bevattende de geschiedenis van het begin der zestiende eeuw.
maker:  Worp Tyaerda
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
33
 
Hel en hemel. De Middeleeuwen in het noorden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
34
 
Een getijdenboek uit het klooster Thabor.
maker:  Wierda, L.S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
35
 
Rienck Bockema Fries strijder in Litouwen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
36
 
Friesland's verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen.
maker:  Kooistra, Douwe
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
37
 
Oudeschouw, ontwikkelingen door de eeuwen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
38
 
Eindrapportage. Onderzoek naar restanten van het klooster van St. Odulphus bij Stavoren.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
39
 
Poppenwier. Moat is dy ferlitte, ferjitte doch ik dy net.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
40
 
Bolsward, gebouwd op terpen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum