Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Kloosters aantal treffers: 59
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De weeshuiskwestie. Een vijftigjarige strijd op administratief gebied, 1809-1859.
maker:  Bergsma, E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Verhaal van de verrigtingen der Jezuieten in Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord-Nederland.
maker:  Steensma, R.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
De ketter van klooster Anjum.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Oudheden en Gestichten van Vriesland, tusschen 't Vlie en de Lawers. (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Gulden Sporen.
maker:  Isings, J.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Chronicon conventus buscoducensis ordinis praedicatorum et historia monasterii Worcumiensis.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Mensen in de schaduw van Cruycebroedershof.
maker:  Bazuin, J.E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Beknopte geschiedenis van Friesland, bewerkt tot een leesboek voor het hoogste klasse der Lagere Scholen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften. Een inleiding en inventarisatie.
maker:  Steensma, R.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Dokkum, bolwurk fan it Noarden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
maker:  Postma, Dr. O.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Achtkarspelen. In lêsboek oer de geakunde fan in Wâldgemeente.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Worperi Tyaerda ex Renismageest, prioris in Thabor, Chronicorum Frisiae libri tres.
maker:  Worp Tjaarda
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
De Friese geschiedenis in Europees perspectief.
maker:  Vries, Kl. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Aan den raad der Gemeente Sneek
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Samenleven in Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis van boeren, burgers en buitenlui.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Himmelumer Aldefurf en Noardwalde. In tal fan sapecten fan de skiednis fan in eardere gritenij.
maker:  Abma, Gerben
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum