Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Heemskerck, Jacob van aantal treffers: 172
titeltypemuseumafbeelding
141
A.0537(01) 
Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein ...; met platen en portretten
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
142
A.0618(03) 
Heemskerk's Seezug nach Gibraltar : Gedicht
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
143
A.0817(04) 
De Noordelijke ontdekkingsreis van Jacob Heemskerk en Willem Barendsz., benevens de merkwaardige lotgevallen van vier Russische bootslieden op Spitsbergen : een leesboek voor de scholen
maker:  Campe, J.H.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
144
A.1068 
Warhafftige Relation der dreyen newen unerhörten, seltzamen Schiffart, so die Holländischen und Seeländischeb Schiff gegen mitternacht drey Jar nach einander, als Anno 1594, 1595 und 1596. verrischt Wie sie Nortwegen, Lappiam, Biarmiam, und Russiam, oder Moscoviam (vorbehabens ins Köningreich Cathay...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
145
A.1120(02) 
Copye vanden brieff gheschreven van Capiteyn Lambert aen de E. de Ghecommitteerde Raden der Admiraliteyt binnen Rotterdam; inhoudende hoe de Hollantsche armade onder 't beleydt vanden Generael Heemskerck heeft ghecombatteert ende oock overwonnen ... voor de stadt Gibalter
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
146
A.1778(02) 
Historie ende generale beschrijvinge van die heerlicke victorie, die God verleent heeft den kloucken ende stouten hefdt, Here Jacob van Heemskercke, als admirael in die bave voor die stadt Gibaltar inde strate, anno 1607
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
147
A.2234(01) 
Tre navigationi fatte dagli Olandesi e Zelandese al setttrione nella Norvegia, Moscovia, e Tatraria verso il Ctai, e Regno de Sini, dove scopersero il Mare di Veygatz, la Nuova Zembla, Et un Paese nell'Ottantesimo grado creduto la Groenlandia. Con una descrittione di tutti gli accidenti occorsi di g...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
148
A.2765(01) 
Boeren-litanie; ofte, Clachte der Kempensche land-lieden over de ellenden van dese lanck-durighe Nederlandsche Oorloghe; met de antwoorde der Chrijgs-lieden op de selve Boerenclachte; noch eenighe gedichten van bestand en de Vrede; noch sommighe grafschriften van den Admirael Jacob Heemskerck
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
149
A.4673(01) 
Vier eeuwen varen : kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
150
 
De overwintering op Nova Zembla
maker:  Wijnbeek, D.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
151
A.5730(10) 
The Golden Keys : A Dutch boy sails for the Indies
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
152
A.5815(24) 
De overwintering op Nova Zembla
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
153
B.0216(0223) 
Historisch verhael van de voyagie der Hollanderen met den schepen gedaen naer de Oost-Indien, onder het beleydt van den Admirael Steven van der Hagen. in den iare 1599 ende volghende. daer by ghevoecht is de voyagie van twee Achins-Vaerders, onder het beleyt van Cornelis Pietrz, ende Guiljam Senecal...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
154
NII [volgnr. 00706] 
In 't Behouden Huis : herinneringen aan 't verleden voor de bezoekers der tentoonstelling
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
155
S.7143(0185) 
Nova Zembla : verslag over de voorwerpen door de Nederlandsche zeevaarders na hunne overwintering, op Nowaja Semlja bij hun vertrek in 1597 achtergelaten en in 1876 door Chs. Gardiner, Esqre., aldaar teruggevonden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
156
S.0161(401)01-1 
Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het noorden, 1594 - 1597
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
157
S.0161(401)01-1 
Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het noorden, 1594 - 1597
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
158
S.0161(401)19 
Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het Noorden, (1594 - 1597)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
159
 
Nova Zembla : de voorwerpen door de Nederlandsche zeevaarders na hunne overwintering aldaar in 1597 achtergelaten en in 1871 door kapitein Carlsen teruggevonden, beschreven en toegelicht
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
160
S.1555(21) 
Nova Zembla (1569 - 1597) : The Barents Relics, recovered in the summer of 1876 by Charles L.W Gardiner, Esq. and presented to the Dutch Government : with a map, illustration and a Fac-simile of the "Scroll"
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum