Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Heemskerck, Jacob van aantal treffers: 172
titeltypemuseumafbeelding
121
34694 
Heemskerck op Nova Zembla : geschiedkundig verhaal
maker:  Visser, P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
122
34695 
Heemskerck voor Gibraltar : geschiedkundig verhaal
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
123
36703 
Achte Schiffart oder kurtze Beschreibung etlicher Reysen so die Holländer vnd Seeländer in die Ost Indien Anno 1599. biß Anno 1604. gethan: vnd was jhnen auff denselben begegnet.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
124
38434 
Kloek volk met kloeken moed, of de overwintering der Nederlanders op Nova-Zembla in de jaren 1596-1597 : geschiedkundig verhaal voor 't jonge Nederland
maker:  Louwerse, P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
125
38436 
Nova-Zembla : een merkwaardige zeetocht onzer voorvaderen,
maker:  Vergers, Pieter
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
126
38612 
Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort, drie jaeren achter malcanderen deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria, na de coninckrijcken van Catthay ende China, so mede vande opdoeninghe vande Weygats, Nova ...
maker:  Veer, Gerrit de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
127
38872 
De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
128
38873 
Die Holländer auf Nova Zembla, Gedicht
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
129
45130 
De togt van Heemskerk naar Gibraltar
maker:  Bogaers, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
130
4734 
Onze voorouders op den oceaan : San-Salvador, Gibraltar en de Slag bij Duins
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
131
5222 
Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein : in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
132
5424 
Nova Zembla : de voorwerpen door de Nederlandsche zeevaarders na hunne overwintering aldaar in 1597 achtergelaten, en in 1871 door kapitein Carlsen teruggevonden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
133
5527 
De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
134
7287 
Naval heroes of Holland
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
135
A.0013(07) 
De togt van Heemskerk naar Gibraltar
maker:  Bogaers, A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
136
A.0024 
Waerachtige Beschryvinghe van drie seylagien ter werelt noyt so vreemt ghehoort, drie jaren achter malcanderen deur de Hollandtsche en Zeelandtsche schepen by Noorden Noorweghen, Moscovia ende Tataria, na Cahttai ende China, soo mede vande opdoeninghe vande Weygats, Nova Zembla ... Groenland ... hoe...
maker:  Veer, Gerrit de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
137
A.0145(079) [nr 0041] 
Een warachtich verhael van den treffelijcken zee-slach, geschiet inde Baye ... van Gibraltar in Spaengiën ; onder ... Jacob van Heems-kerke ; ... anno 1607
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
138
A.0145(097) 
Diarium nauticum seu vera descriptio trium naviagtionum admirandarum, & nunquam audtarum, tribus contnuis annis factarum, à Hollandicis & Zelandicis navibus, ad Septentrionem, supta Norvagiam, Moscoviam & Tartariam, versus Catthay & Sinarum regna: tum ut detecta suerint Weygatz fretum, Nova Zembla, ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
139
A.0145(097a) 
Waerachtige Beschryvinghe van drie seylagien ter werelt noyt so vreemt ghehoort, drie jaren achter malcanderen deur de Hollandtsche en Zeelandtsche schepen by Noorden Noorweghen, Moscovia ende Tataria, na Cahttai ende China, soo mede vande opdoeninghe vande Weygats, Nova Sembla ... Groenland ... hoe...
maker:  Veer, Gerrit de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
140
A.0145(105) [nr 0001] 
Vraye description de trois voyages de mer tres admirabbles, faicts en trois ans, a chacun an un, par les navires d'Hollande et Zelande, au nord pas derriere norwege, et Tartarie, vers les royaume de China & Catay: ensembels les decouvremens du Waaygat, Nova Sembla, & du pays situé souz la hauteur de...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum